Опис програми

Мета програми полягає у підготовці фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі філології, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, а саме в діяльності, пов’язаній з аналізом, творенням (зокрема перекладом) і оцінюванням письмових та усних текстів різних жанрів і стилів, організацією успішної комунікації різними мовами; у формуванні у студентів загальних та фахових компетентностей, що зумовлює підготовку висококваліфікованих, конкурентоздатних фахівців в галузі сучасної філології із широким доступом до працевлаштування.

Об’єктами вивчення та професійної діяльності магістра філології є мова; література; жанрово-стильові різновиди текстів; переклад; міжособистісна, міжкультурна та масова комунікація в усній і письмовій формі.

Студенти, які навчаються на освітній програмі «Слов’янська філологія, створення текстового контенту та креативне письмо» отримують такі професійні навички:

 • аналіз та критичне мислення: випускники зможуть розуміти та аналізувати складні тексти та ділитися своїми висновками та думками;
 • літературне редагування та коректура: випускники зможуть відрізняти якісний контент від неякісного та виконувати літературне редагування та коректуру текстів;
 • креативне письмо: випускники зможуть створювати креативний контент та використовувати ефективні підходи для написання тексти для різних аудиторій;
 • робота з редагування різногалузевих текстів;
 • робота в команді: випускники матимуть навички роботи в команді та зможуть взаємодіяти з іншими фахівцями для досягнення спільних цілей;
 • переговорні навички: випускники зможуть ефективно вести переговори з клієнтами та іншими фахівцями щодо вимог до текстів та контенту;
 • навички роботи зі словниками, енциклопедіями, ресурсами Інтернету, базами даних та іншими джерелами інформації;
 • навички роботи з різними текстовими форматами: електронні документи, PDF, HTML та інші;
 • знання теорії та методик роботи з текстом, що дозволяє створювати ефективні, зрозумілі та креативні текстові матеріали.

У навчанні застосовуються загальнонаукові та спеціальні філологічні методи аналізу лінгвістичних одиниць, методи і методики дослідження мови і літератури, інформаційно-комунікаційні технології.

Асистентська практика проходить у закладах вищої освіти м. Харкова, насамперед на факультетах Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна під контролем викладачів філологічного факультету (керівників практики) згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. Оцінювання передбачає завдання з педагогіки та психології.

Освітня програма має такі характеристики:

 • інтенсивне навчання (усі заняття базуються на активному залученні слухачів до освітнього процесу: дискусії, ділові ігри, мініігри, обмін досвідом);
 • практична спрямованість (широко використовуються приклади та ситуаційні вправи практичного характеру);
 • використання інноваційних технологій (можливість самостійної роботи студентів із використанням електронних підручників та порадників, використання мультимедійних технологій).

Викладання здійснюється з використанням сучасних комп’ютерних технологій, засобів мультимедійного і професійного навчання, необхідних для всебічного опанування прикладними аспектами професії. Викладачі і студенти мають доступ до університетської та інших науково-інформаційних баз, зокрема періодичних видань Scopus. Навчання проводиться на основі відповідних навчально-методичних програм із використанням вітчизняного і закордонного досвіду.

Випускники спеціальності «Слов’янська філологія, літературне редагування і створення контенту» можуть працювати в різних галузях, пов'язаних з мовою, літературою та контентом. Серед основних посад:

 • редактори та коректори у видавництвах, рекламних агентствах, медіакомпаніях;
 • контент-менеджери, які створюють та редагують контент для різних сайтів та блогів;
 • копірайтери, які пишуть рекламні тексти, статті, описи товарів та послуг;
 • перекладачі на підприємствах та установах;
 • викладачі слов’янських мов і літератур;
 • контент-мекери газет, журналів та інтернет-видань;
 • експерти з культури та мистецтва, які досліджують творчість письменників, поетів та інших авторів, вивчають літературні течії та історію мистецтва;
 • корпоративні тренери, які проводять курси з розвитку комунікативних навичок;
 • експерти з міжкультурної комунікації, які допомагають розв'язувати проблеми, пов'язані з різницею між культурами та мовами в бізнесі та дипломатії;
 • експерти з інтернет-маркетингу, які створюють та редагують вебконтент.
Освітньо-професійна програма
Передумови для вступу
  Я маю
Російська мова та література (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Російська мова та література (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Російська мова та література (комплексний екзамен, письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
  Я маю
Російська мова та література (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Російська мова та література (комплексний екзамен, письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Російська мова та література (комплексний екзамен, письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови