Опис програми

Студенти вивчають російську мову у синхронному та діахронічному аспектах. Цикл історичних дисциплін складають: старослов’янська мова та історія російської мови. «Сучасна російська мова» як дисципліна охоплює фонетику, лексику, морфеміку та словотвір, морфологію, синтаксис. Функціональні різновиди російської мови розглядаються у курсах: діалектологія, основи культури мовлення та стилістики. Зв’язки російської мови та її типологічні особливості вивчаються у курсах польської та болгарської мов. Ширше знайомство із слов’янськими мовами та іншими слов’янськими етносами, їхньою культурою та історією здійснюється у курсах «Вступ до слов’янської філології» і «Сучасна українська мова». Закінчивши навчання, випускник може працювати викладачем у середніх та вищих навчальних закладах,продовжити наукову діяльність в аспірантурі та докторантурі, працювати ЗМІ (журналіст, редактор, коректор), займатися перекладацькою діяльністю тощо.

Передумови для вступу
    Я маю
Комплексний екзамен з російської мови та літератури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з російської мови та літератури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з російської мови та літератури (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Комплексний екзамен з російської мови та літератури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з російської мови та літератури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Комплексний екзамен з російської мови та літератури (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови