Опис програми

Підготовка магістрів-філософів включає поглиблене вивчення соціально-гуманітарних, природничих та фахових філософських дисциплін, складання заліків та іспитів, написання та захист дипломної роботи.

Фахівець з філософії має можливість удосконалити свої знання з таких дисциплін, як філософія історії та історіософія, філософія культури, філософія науки, філософія релігії, філософія психоаналізу, культура авторства, медіа філософія, філософія політики, історія філософії в просторі культури. Програмою підготовки магістра-філософа передбачено курс «Основи філософського перекладу», засвоєння якого дозволить фахівцю безпосередньо знайомитися з іноземними першоджералами.

Філософи-магістри можуть працювати викладачами філософських дисциплін, брати участь в наукових дослідженнях в межах науково-дослідних тем, консультувати із суспільно-політичних питань (партії та інші громадські організації). Окрім цього, випускники-магістри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.