Опис програми

Культурологи вивчають процеси створення, руйнування та трансформації окремих елементів культури, формування самоіднетифікації особистості в сучасному суспільстві, а також процеси, які відбуваються у сучасній культурі. Студенти розглядають феномен масової культури, поп-культури і субкультур, їх роль і функції, етапи становлення і розвитку світової і української культури, мистецтва, історію і теорію музейної справи тощо.

У рамках освітньої програми підготовка фахівців здійснюється за спеціалізаціями: «Теорія та історія культури», «Етнокультурологія», «Мистецтвознавство» та «Урбаністичні студії».

Випускники програми розуміють сучасні культурні тенденції, мають критичне і креативне, аналітичне і логічне мислення, навички у вирішенні проблем, а також розуміння процесів розвитку сучасного суспільства і окремих груп інтересів.

Випускники-культурологи можуть працювати в медіасфері: реклама, зв’язки з громадськістю, журналістика, видавнича справа і редагування, соціальні дослідження тощо. Культуролог може бути куратором та адміністратором соціальних, культурних чи політичних проектів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.