Опис програми

Мета програми — забезпечити фундаментальну підготовку фахівців у галузі культурології, які володіють глибокими знаннями у сфері теорії та історії культури, теорії та практики міжкультурної комунікації та здатні до самостійної професійно-практичної й науково-дослідної діяльності.

Програма орієнтована на формування в студентів професійних навичок в сферах міжкультурної комунікації, викладацької та науково-дослідної діяльності, адміністрування закладів культури і освіти, арт-журналістики, створення та менеджменту культурних проектів.

Програма орієнтована на вивчення формування самоідентифікації особистості в культурі, а також процесів, які відбуваються у сучасній культурі. Студенти розглядають феномени класичної і сучасної, національної та глобальної, масової та елітарної культури, їх роль і функції, етапи становлення і розвитку світової і української культури.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі, а також працювати за видами професійної діяльності в: закладах культури і мистецтва (культурних і мистецьких центрах, галереях, музеях); медіасфері (журналах, інтернет-виданнях, телеканалах); закладах з адміністрування мистецьких проектів; освітніх установах, університетах, академіях, коледжах; PR-агенціях; органах місцевого самоврядування та центральної влади; наукових інституціях; неурядових та міжнародних проектах та інституціях у сфері культури та освіти.

Випускники програми розуміють сучасні культурні тенденції, мають критичне і креативне, аналітичне і логічне мислення, а також розуміння процесів розвитку сучасного культури і окремих її явищ і процесів.

У ході освітнього процесу реалізується, зокрема, орієнтація на студентоцентроване навчання, застосування методів організації та здійснення, стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності, методів контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), використання сучасних інформаційно-комунікативних технологій. Атестація студентів здійснюється на підставі оцінки рівня знань, умінь та навичок у формі дипломної роботи з захистом в екзаменаційній комісії. По завершенню програми випускнику присвоюється кваліфікація «магістр культурології».

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD, Fulbright Graduate Student Program).

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з теорії та історії культури (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови