Опис програми

Програма зорієнтована на підготовку фахівців для експертно-хімічних лабораторій харчових виробництв та лікувально-оздоровчих центрів.

Спрямованість програми — комбінована (практична, дослідницька, прикладна). Це загальна освіта з хімії з додатковим циклом дисциплін, що стосуються харчової хімії, харчової безпеки та дієтології.

У навчанні з фундаментальних хімічних дисциплін та фахових дисциплін, що вивчаються за вибором студента, велика увага приділяється роботі в хімічних лабораторіях з використанням сучасного обладнання, зокрема на базі установ НАН України. Є виробнича практика.

Освітньо-професійна програма

Передумови для вступу
    Я маю
Хімія
Мінімальний бал 100
x1