Опис програми

Навчання у магістратурі за програмою «Біохімія» націлено на формування у студентів cучасних уявлень про різноманітність і молекулярні механізми біохімічних процесів, шляхи їх інтеграції, регуляції та адаптації на різних рівнях організації та взаємодії біологічних систем. Магістри засвоюють знання про сучасні методологічні підходи до фундаментальних та прикладних наукових досліджень в галузі біохімії і лабораторної діагностики біологічних систем; навчаються проводити статистичний та біоінформаційний аналіз результатів біологічних досліджень, пошук і аналіз науково-технічної інформації.

Протягом навчання магістрант набуває практичних навичок з використання сучасних методів досліджень в галузі біохімії, молекулярної біології та лабораторної діагностики біологічних систем.

Випускники мають широкі можливості працевлаштування у біохімічних лабораторіях науково-дослідних інститутів біологічного та медичного профілю, підприємств харчової та фармацевтичної промисловості, епідеміологічного та екологічного надзору, у діагностичних лабораторіях в галузі медицини, спорту і криміналістики, на профільних кафедрах вищих навчальних закладів. Кращі випускники магистратури можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Передумови для вступу
    Я маю
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Фаховий екзамен з біохімії (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом бакалавра
Тестовий екзамен з біоекології (письмово)
Фаховий екзамен з біохімії (письмово)
Вступний іспит з іноземної мови
Диплом магістра
Тестовий екзамен з біоекології (письмово)
Фаховий екзамен з біохімії (письмово)