Опис програми

Навчання за програмою «Фізіологія людини та тварин» націлене на формування у студентів cучасних уявлень про механізми регуляції та адаптації фізіологічних процесів на різних рівнях структурно-функціональної організації організму., фізіологію поведінки, основи патологічної фізіології, методологію наукових досліджень в галузі фізіології людини та тварин.

Протягом навчання магістрант набуває практичних навичок з використання сучасних методів досліджень в галузі фізіології, моделювання психофізіологічних станів, функціональної діагностики, методів статистичного та математичного аналізу результатів біологічних досліджень; пошуку і аналізу науково-технічної інформації.

Випускники магістратури можуть працювати в установах біологічного, медичного, природоохоронного, сільськогосподарського, фармацевтичного та харчового профілів відповідно до отриманої кваліфікації, проводити лабораторну та психофізіологічну діагностику в медицині, спорті, криміналістиці. Також є можливість продовжити навчання в аспірантурі.