Опис програми

Менеджмент — це програма, що надає можливість отримати практично орієнтовані знання для керування процесами у реальному бізнес-середовищі та у різних організаціях. Студенти навчаються, як виявляти нові управлінські можливості розвитку організації, формулювати та реалізовувати бізнес-ідеї, аналізувати ключові процеси управління. Програма надає розуміння фінансової, інвестиційної, бюджетної складових менеджменту та знання механізмів управління вартістю підприємства, знання процесів адміністрування фінансових потоків на рівні підприємства, окремих ринків, держави на міжнародному рівні.

У рамках програми здійснюється підготовка фахівців за спеціалізаціями: «Загальний менеджмент», «Менеджмент у сфері охорони здоров’я».

Фахівці у галузі менеджменту роблять успішну кар’єру на різних підприємствах, у міжнародних корпораціях, державних структурах і органах місцевого самоврядування, а також у банках й інших фінансових установах. Посади, які можуть обіймати випускники: керівники підприємств та їх заступники; керівники фінансових, економічних, адміністративних, обслуговуючих, аналітичних, інформаційних підрозділів; керівники туристичних, готельних, торгівельних, страхових організацій; консультанти з управлінських та економічних питань.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.