Опис програми

Освітньо-професійна програма «Управління персоналом та економіка праці» спрямована на підготовку висококваліфікованих фахівців, здатних розробляти політику управління людськими ресурсами та втілювати її відповідно до стратегії розвитку компанії; які володіють сучасними технологіями підбору, адаптації, розвитку, оцінювання й мотивації персоналу; комунікативними навичками, можуть обґрунтовано пояснити власну позицію або ідею.

Програмою передбачено глибоку спеціалізовану підготовку й підвищення рівня знань та навичок з питань управління персоналом та економіки праці, зокрема стратегічне управління підприємством та людськими ресурсами, інвестиції в розвиток кадрів, психологія управління, управління командами, HR-комунікації і мистецтво презентацій та спічрайтингу.

Випускники програми підготовлені для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, науково-дослідної, педагогічної роботи в організаціях різних форм власності та галузевої приналежності; рекрутингових, аутсорсингових агенствах, органах державної влади і місцевого самоврядування, інших організаціях і установах, що потребують висококваліфікованих кадрів.