Опис програми

Програма «Міжнародна економіка» ґрунтується на комплексі дисциплін циклів гуманітарної, природничо-наукової та загальноекономічної підготовки, дослідженні сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльност.

Вона направлена на набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методику міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції, формування вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності фірм і корпорацій України, аналізувати та оцінювати економічні явища і процеси у контексті національних інтересів України.

Фахівці з міжнародної економіки можуть працювати у відділах зовнішньоекономічних зв’язків і зовнішньоторговельної служби підприємств та організацій, в сферах менеджменту, маркетингу, фінансів.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з міжнародної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з міжнародної економіки (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з міжнародної економіки (письмово)
    Я маю
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з міжнародної економіки (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з міжнародної економіки (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен з міжнародної економіки (письмово)