Опис програми

Під час навчання майбутні фахівці отримують ґрунтовні знання з обліку й оподаткування в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах, зарубіжних країнах; фінансового, податкового та управлінського обліку, аудиту, інформаційних систем і технологій обліку, бізнес-планування, бюджетування.

Випускники можуть займати посади з обліку та аналізу фінансово-господарської діяльності на підприємствах усіх секторів економіки різних форм власності.