Опис програми

Мета освітньої програми — розвиток у студентів іншомовної комунікативної компетенції, практичних навичок і вмінь двостороннього перекладу, здійснення в процесі навчання виховання і розвитку особистості студента, демонстрація важливості праці перекладача для забезпечення адекватного міжнародного обміну інформацією у різних галузях.

Навчання за програмою передбачає наявність обов’язкових занять (як лекцій, так і практичних занять) з профільної дисципліни, серед них — іноземна мова (англійська та італійська), практика перекладу (англійська та італійська), загальне мовознавство, історія перекладу, методика викладання перекладу у вищій школі. Також програмою передбачено спецкурси: основи теорії редагування, теорія перекладу як міжкультурна комунікація, особливості перекладу англомовної психологічної літератури, основи художнього перекладу, когнітивно-комунікативний підхід до аналізу англійської мови. Наявна перекладацька та асистентська практики.

Потреба в кваліфікованих фахівцях-перекладачах зі знанням кількох іноземних мов зумовлена міжнародними зв’язками, що постійно зростають, та подальшою інтеграцією України до європейської економіки.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні вміти перекладати у двосторонньому режимі.

Англійська мова — тексти суспільно-політичної, економічної та юридичної галузей, галузі захисту інтелектуальної власності в письмовій формі, синхронний переклад у двосторонньому режимі текстів суспільно-політичної сфери.

Італійська мова — субтитри документальних фільмів за науковою, політичною, економічною, та історичною тематикою, письмовий та усний переклад текстів економічної, суспільно-політичної, юридичної, а також туристичної спрямованості.

Викладання здійснюється іноземними (англійською та італійською) та державною мовою. Використовуються як класичні методи навчання, які зарекомендували свою ефективність, так і нові підходи з урахуванням сучасних досягнень у профільній галузі задля отримання найкращих результатів.

Академічна мобільність, яка сприяє вдосконаленню навичок та вмінь майбутніх фахівців, підвищує їхню конкурентоспроможність на ринку праці, допомагає всебічному розвитку особистості студента тощо, є однією з переваг навчання магістерської програми. Завдяки роботі міжнародної програми Еразмус, що започаткована секцією італійської мови, майбутні студенти-магістри матимуть можливість взяти участь у міжнародних обмінах з вищими навчальними закладами таких міст Італії, як Мессіна, Палермо та Парма. В університетах цих міст студенти матимуть можливість навчатися протягом семестру, скласти іспити (які будуть зараховані на факультеті іноземних мов) та пройти практику.