Опис програми

Мета програми — забезпечення фундаментальної і професійно-орієнтованої підготовки фахівців у галузі іноземної філології із кваліфікацією викладачів та перекладачів, які володітимуть знаннями у сфері іноземної філології, навичками методичної діяльності у викладанні іноземних мов та перекладацької діяльності.

Підготовка передбачає набуття та поглиблення студентами мовних, лінгвокраїнознавчих та культурологічних знань і формування системи мовленнєвих умінь з говоріння, читання, письма та аудіювання, перекладацьких навичок та знань теорії перекладу, вмінь двостороннього усного і письмового перекладу у суспільно-політичній, науково-технічній, економічній та юридичній галузях, ділове листування, IT-переклад. Програма також містить поглиблене вивчення теорії лінгвістичних учень, набуття навичок самостійного ведення науково-дослідної роботи, оволодіння сучасними інформаційно-комунікативними технологіями та професійними навичками роботи з сучасними технологіями, що здійснюється за посередництвом навчальних матеріалів з мультимедійним забезпеченням. Студенти проходять асистентську, перекладацьку та переддипломну практики.

Асистентська практика проводиться у закладах вищої освіти м. Харкова, зокрема на факультетах ХНУ імені В. Н. Каразіна під контролем керівників практики, викладачів факультету іноземних мов, згідно з розробленими методичною комісією факультету критеріями оцінювання практики. До оцінювання додано завдання з педагогіки та психології.

Перекладацька практика, яка проводиться без відриву від занять, орієнтована на співпрацю з кафедрами ХНУ імені В. Н. Каразіна, де враховується специфічна професіональна тематика. Практика проводиться під керівництвом досвідчених перекладачів-керівників практики, викладачів перекладацьких кафедр факультету.

Китайська мова є найбільш розповсюдженою у світі, нею розмовляють близько 1,5 мільярда людей. Китайська мова — сукупність діалектів, але найбільш популярним є путунхуа (стандартна китайська мова). Китайська є офіційною мовою Китайської Народної Республіки і Тайваню, а також однією з 6 офіційних і робочих мов ООН. На відміну від більшості писемностей, китайське письмо складається не з букв, а з ієрогліфів. Наразі ієрогліфи існують в 2 варіантах: спрощеному, прийнятому на материковому Китаї, і традиційному — на Тайвані, в Гонконзі і в деяких інших країнах. Програмою пропонується вивчення спрощеного письма, як найбільш розповсюдженого.

Після завершення програми випускник може продовжити навчання в аспірантурі (програма PhD) та поглибити теоретичні знання і спектр практичних навичок, а також працювати за отриманою кваліфікацією викладачем китайської мови у середніх та вищих навчальних закладах, усним та письмовим перекладачем, зокрема, у медіасфері (журнали, інтернет-видання, телеканали), сфері ІТ, PR-технологій, в галузі освіти, науки, культури, туризму, міжнародного бізнесу та торгівлі, журналістики, дипломатії, копірайтингу, консалтингу тощо.

Студенти у ході навчання можуть проходити стажування та брати участь у міжнародних проектах за програмами академічного обміну (Erasmus Mundus, DAAD), що розвиває навички міжкультурної комунікації в умовах глобалізації, а також семінарах і зустрічах, що проводяться з метою ознайомлення студентів із програмами міжнародного обміну.