Опис програми

Навчання фахівців за програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» націлено на формування у студентів cучасних уявлень у таких областях:

проектування систем управління різними об’єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій;

розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в галузі управління будь-якими об’єктами в реальному часі;

створення інтелектуальних систем з використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом;

створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем управління;

використання принципів управління в технічних і людино-машинних системах.

Особливістю підготовки спеціалістів є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектуванню та експлуатації таких систем.

Випускнику присвоюється кваліфікація Спеціаліст

спеціальність — «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

кваліфікація — «Фахівець з систем управління та автоматики».

Випускник може займати посаду Наукового співробітника в науково-дослідних і проектних організаціях; інженера на підприємствах і фірмах, що займаються розробкою систем автоматизації, комп’ютерних систем управління, інформаційно-керуючих і комунікаційних систем; провідного розробника або програміста, в компаніях і фірмах, що розробляють програмне забезпечення; комп’ютерного аналітика та системного адміністратора.

Передумови для вступу
    Я маю
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови
    Я маю
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом бакалавра
Вступний іспит з іноземної мови
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» (письмово)
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови