Опис програми

Навчання фахівців за програмою «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика» націлено на формування у студентів cучасних уявлень у таких областях:

проектування систем управління різними об’єктами за допомогою сучасних інформаційних технологій;

розробка архітектури комп’ютерних систем і використання комп’ютера в галузі управління будь-якими об’єктами в реальному часі;

створення інтелектуальних систем з використанням принципів побудови систем зі штучним інтелектом;

створення програмного забезпечення комп’ютерних інтелектуальних систем управління;

використання принципів управління в технічних і людино-машинних системах.

Особливістю підготовки спеціалістів є розгляд в якості об’єкта управління розподілених інформаційних систем (складні комп’ютерні мережі та телекомунікаційні системи). Значна увага приділяється вивченню методів управління, проектуванню та експлуатації таких систем.

Випускнику присвоюється кваліфікація Спеціаліст

спеціальність — «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

кваліфікація — «Фахівець з систем управління та автоматики».

Випускник може займати посаду Наукового співробітника в науково-дослідних і проектних організаціях; інженера на підприємствах і фірмах, що займаються розробкою систем автоматизації, комп’ютерних систем управління, інформаційно-керуючих і комунікаційних систем; провідного розробника або програміста, в компаніях і фірмах, що розробляють програмне забезпечення; комп’ютерного аналітика та системного адміністратора.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Диплом бакалавра
Іноземна мова
Комплексний додатковий іспит за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології»
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Диплом бакалавра
Іноземна мова
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Диплом спеціаліста
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології»
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Диплом спеціаліста
Іноземна мова
Комплексний екзамен за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно- інтегровані технології»
Фаховий екзамен «Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»
Диплом магістра