Опис програми

Освітній процес базується на сучасних методах освіти з використанням новітніх інформаційних технологій та із залученням викладачів високого професійного рівня.

Навчальним планом передбачені такі обов’язкові дисципліни: глобальні проблеми сучасності, актуальні проблеми світового господарства і МЕВ, міжнародне економічне право, Україна в системі світогосподарських зв’язків, іноземна мова і переклад за фахом, міжнародний бізнес в умовах економічної інтеграції, сучасні транснаціональні корпорації. Також студентам надається право обрати один із блоків дисциплін за вибором студента (блок 1: глобальна фінансова та банківська система, міжнародна електронна комерція, корпоративний імідж-промоушен в міжнародному бізнесі, міжнародне податкове планування та управління податковими ризиками, інноваційне підприємництво та стартап проектування, друга іноземна мова; блок 2: міжнародна фінансова система; інформаційні технології в міжнародній комерційній діяльності; комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій в міжнародному бізнесі; податкова оптимізація в міжнародному бізнесі; інституційне середовище управління міжнародним бізнесом; друга іноземна мова).

Серед переваг навчання за магістерською програмою «Міжнародний бізнес»: отримання престижної кваліфікації — магістр міжнародних економічних відносин, міжнародний бізнес, перекладач; наявність великих обсягів вивчення іноземної мови та другої іноземної мови, наявність перекладацької практики; вивчення актуальних дисциплін, лекції за якими читають викладачі із досвідом дослідницької роботи за фахом.

В результаті навчання випускник отримує знання стосовно основних проблем розвитку глобальної економіки та міжнародних економічних відносин та шляхів їх вирішення; отримує навички викладання навчальних дисциплін з галузі міжнародних відносин, в тому числі економічних дисциплін; може керуватися нормами міжнародного економічного права в міжнародних економічних відносинах; вміє використовувати основні положення сучасної системи багатостороннього регулювання міжнародної торгівлі; користуватися перевагами для міжнародного бізнесу, які дає міжнародна економічна інтеграція; має здатність вільно спілкуватися двома іноземними мовами на професійному рівні, складати ділові папери та робити переклад; оволодіває навичками самостійного творчого мислення, прийняття оптимальних стратегічних рішень, що забезпечують зростання прибутку діяльності транснаціональних корпорацій; отримує здатність використовувати професійно-профільовані знання та сучасні інформаційні технології у практичній діяльності у сфері міжнародної електронної та мобільної комерції, а також онлайн-бізнесу; вміє позитивно позиціонувати компанію в міжнародному середовищі; приймати господарські рішення в міжнародному бізнесі з урахуванням факторів оптимізації податків та управління податковими ризиками; застосовувати сучасні глобальні фінансові інструменти в міжнародному бізнесі.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.