Б М А

Аспірантура

Третій рівень

Доктор філософіїДоктор філософії

Передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

кредитів30–60 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Все дуже просто, мої любі: політика набагато складніша, ніж фізика. А фізика, в свою чергу ще й дуже цікава

Альберт Ейнштейн

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Природничі науки
науки про Землю
Спеціальність: Науки про Землю
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Фізико-енергетичний факультет
прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Д З
Фізико-технічний факультет
фізика та астрономія
Спеціальність: Фізика та астрономія
Фізичний факультет
хімія
Спеціальність: Хімія
Хімічний факультет
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua