Б М А

Аспірантура

Третій рівень

Доктор філософіїДоктор філософії

Передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

кредитів30–60 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Виховати людину інтелектуально, але не виховати її морально, — означає виростити загрозу для суспільства

Теодор Рузвельт

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Природничі науки
географія
Спеціальність: Географія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
екологія
Спеціальність: Екологія
Навчально-науковий інститут екології
науки про Землю
Спеціальність: Науки про Землю
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет»
прикладна фізика та наноматеріали
Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали
Навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики
фізика та астрономія
Спеціальність: Фізика та астрономія
Фізичний факультет
cучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива
Спеціальність: Хімія
Хімічний факультет
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua