Опис програми

До основних завдань програми підготовки докторів філософії з соціологічних наук належать: поглиблення теоретичної загально університетської та фахової підготовки; підвищення рівня професійної та та викладацької майстерності випускника аспірантури; здобуття теоретичних знань, умінь і навичок та інших компетентностей достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем, у галузі соціології; розвиток науково-дослідницьких навичок для здійснення самостійних наукових досліджень; підвищення рівня професійної підготовки в галузі соціології задля здійснення наукового консультування в сфері бізнесу, державного управління та діяльності недержавних організацій (інституцій); набуття знань та практичних навичок викладання у вищих навчальних закладах. Випускники програми будуть також підготовлені до роботи у міжнародних дослідницьких проектах та інституціях, до викладання соціологічних дисциплін на високому сучасному рівні в університетах України та світу.