Опис програми

Аспіранти навчаються використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки зору правових вимог рішень як у стандартних, так і в нестандартних умовах юридичної діяльності; застосовувати свої професійні навички дослідження в неакадемічному середовищі; оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-дослідної роботи; продукувати оригінальні, придатні до публікування у фахових виданнях наукові розробки у галузі права; демонструвати ефективне освоєння відповідних методик і технологій, необхідних для досліджень у правовій сфері; правильно інтерпретувати нові факти, що з’являються у відповідній галузі юридичної науки і практики.

Випускники аспірантури можуть застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну, навчально-методичну практику на заняттях з юридичних дисциплін; ефективно застосовувати методи, засоби, прийоми педагогічного впливу, методики виховання і викладання юридичних дисциплін.

За результатами навчання аспіранти можуть керувати правовою роботою в органах публічної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, надавати правову допомогу їх структурним підрозділам і громадським організаціям; брати участь у роботі з розробки нормативних правових актів, підготовці експертних висновків про їх юридичну обґрунтованість.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.