Опис програми

Аспіранти навчаються використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки зору правових вимог рішень як у стандартних, так і в нестандартних умовах юридичної діяльності; застосовувати свої професійні навички дослідження в неакадемічному середовищі; оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-дослідної роботи; продукувати оригінальні, придатні до публікування у фахових виданнях наукові розробки у галузі права; демонструвати ефективне освоєння відповідних методик і технологій, необхідних для досліджень у правовій сфері; правильно інтерпретувати нові факти, що з’являються у відповідній галузі юридичної науки і практики.

Випускники аспірантури можуть застосовувати наукові розробки, наукову, педагогічну, навчально-методичну практику на заняттях з юридичних дисциплін; ефективно застосовувати методи, засоби, прийоми педагогічного впливу, методики виховання і викладання юридичних дисциплін.

За результатами навчання аспіранти можуть керувати правовою роботою в органах публічної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, надавати правову допомогу їх структурним підрозділам і громадським організаціям; брати участь у роботі з розробки нормативних правових актів, підготовці експертних висновків про їх юридичну обґрунтованість.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови

Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень
Диплом спеціаліста
Вступний іспит з іноземної мови

Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит з іноземної мови

Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень
Диплом спеціаліста
Вступний іспит з іноземної мови

Іспит складається в обсязі, який відповідає рівню В2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови.

При визначенні результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом.

Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень