Опис програми

Аспіранти навчаються використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки зору правових вимог рішень як у стандартних, так і в нестандартних умовах юридичної діяльності; застосовувати свої професійні навички дослідження в неакадемічному середовищі; оперувати концептуальними знаннями щодо проведення науково-дослідної роботи; продукувати оригінальні, придатні до публікування у фахових виданнях наукові розробки у галузі права; демонструвати ефективне освоєння відповідних методик і технологій, необхідних для досліджень у правовій сфері; правильно інтерпретувати нові факти, що з’являються у відповідній галузі юридичної науки і практики.

Метою програми є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі права, які володіють ґрунтовною системою знань з національного та іноземного права, іноземною мовою, знайомі з сучасними науковими досягненнями цієї галузі, здатні до гіпотетичного та евристичного мислення, можуть критично оцінювати та застосовувати у науці теоретичні постулати та інноваційні методи, вміють коректно сформулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, самостійно визначати актуальність та новизну наукової роботи, проводити дисертаційні та монографічні дослідження, здатні до постійного навчання і самовдосконалення, здатні самостійно викладати цикл правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та загальновизнані європейські методики навчального процесу, брати участь у міжнародних наукових дослідженнях, здатні відстоювати свої наукові позиції на різних міжнародних та вітчизняних наукових, науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах та ефективно застосовувати норми національного права в науково-дослідній діяльності.

За результатами навчання аспіранти можуть керувати правовою роботою в органах публічної влади, на підприємствах, в установах, організаціях, надавати правову допомогу їх структурним підрозділам і громадським організаціям; брати участь у роботі з розробки нормативних правових актів, підготовці експертних висновків про їх юридичну обґрунтованість.

Передумови для вступу
    Я маю
Диплом магістра
Вступний іспит зі спеціальності
Вступний іспит з іноземної мови
Презентація дослідницьких пропозицій за тематикою передбачуваного керівника
Презентація дослідницьких досягнень