Опис програми

Аспіранти вчаються коректно формулювати наукову проблему та дослідницькі завдання, самостійно визначати актуальність і новизну наукової роботи, проводити дисертаційні та монографічні дослідження, отримують навички самостійного викладання циклу міжнародно-правових дисциплін у вищій школі на високому методичному та професійному рівні, спираючись на найсучасніші техніки та загальновизнані європейські методики навчального процесу, беруть участь у міжнародних наукових дослідженнях, вчаться відстоювати свої наукові позиції на міжнародних і вітчизняних наукових, науково-практичних конференціях, форумах, круглих столах та ефективно застосовувати норми міжнародного права в науково-дослідній діяльності.

Доктори філософії — випускники юридичного факультету за спеціальністю «Міжнародне право» можуть використовувати практичний досвід прийняття виважених і обґрунтованих з точки зору міжнародно-правових вимог рішень як у стандартних, так і в нестандартних умовах професійної діяльності, застосовувати свої професійні навички дослідження в неакадемічному середовищі, використовувати на постійній основі деонтологічні правила і керівні принципи наукових досліджень у сфері міжнародного права з урахуванням таких аспектів, як необхідність дотримання авторських прав, недоторканності приватного життя, професійної таємниці та належних дослідницьких практик.

За результатами навчання випускники здатні розробляти документи міжнародного офіційного листування, готувати обґрунтовані відповіді на звернення з міжнародно-правових питань, здійснювати довідково-інформаційну роботу з міжнародно- правових питань та міжнародних договорів із застосуванням технічних засобів, а також організації обліку чинних міжнародно-правових актів.