Опис програми

Програма комбінована (дослідницько-прикладна), посилена теоретична, методологічна, мовна, геоінформаційна підготовка, обов’язкова асистентська практика, можливе стажування у закладах вищої освіти та науково-дослідних установах в Україні і за кордоном. Унікальність програми підкреслюється її освітньою та науковою складовими – поєднанням фундаментальних теоретичних знань і практичних навичок у галузі ідентифікації екологічних проблем та прийняття природоохоронних рішень; формалізацією та кількісним обґрунтуванням рішень для наступного використання отриманих знань у науково-дослідній, організаційній, проєктній роботі, структуризацією та організацією науково-інноваційної діяльності.

Випускник може продовжувати навчання в докторантурі – 8-му рівні НРК.

Доктор філософії з екології може надавати послуги щодо наукових досліджень та експериментальних розробок у сфері природничих наук, а також консультаційні послуги щодо охорони довкілля. Працевлаштування випускників можливе у науково-дослідних установах, закладах вищої освіти, інших установах та організаціях, що здійснюють дослідження та/або підготовку фахівців у сфері екології, охорони довкілля та раціонального природокористування, а також розробляють екологічну політику та здійснюють екологічне управління. Підготовка докторів філософії здійснюється науково-педагогічними працівниками, навчально-наукового інституту екології та факультету геології, географії, рекреації і туризму. Усі викладачі відповідають ліцензійним умовам, є штатними викладачами Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, мають науковий ступінь та вчене звання, що відповідає основному профілю дисципліни, що викладається, мають підтверджений рівень наукової та професійної активності. Усі викладачі раз на п’ять років проходять підвищення кваліфікації.

Іноземні громадяни за їх бажанням можуть навчатися англійською та українською мовами.

Освітньо-наукова програма