Б М А

Аспірантура

Третій рівень

Доктор філософіїДоктор філософії

Передбачає здобуття особою теоретичних знань, умінь, навичок та інших компетентностей, достатніх для продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності, а також проведення власного наукового дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення

кредитів30–60 кредитів ЄКТС
ОБЕРІТЬ
ОСВІТНІЙ
РІВЕНЬ

Потрібно бігти щодуху, щоб залишатися на місці, а щоб кудись потрапити, треба бігти як мінімум удвічі швидше

Льюїс Керрол

Освітня програма Форма навчання Структурний підрозділ
Управління та адміністрування
менеджмент
Спеціальність: Менеджмент
Каразінська школа бізнесу
публічне управління та адміністрування
Спеціальність: Публічне управління та адміністрування
Навчально-науковий інститут «Інститут державного управління»
фінанси, банківська справа та страхування
Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування
Економічний факультет
Д
Денна
З
Заочна

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua