Денна форма навчання
Заочна форма навчання

Рейтинговий список абітурієнтів, які вступають на базі повної загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст», за освітніми програмами із зазначенням конкурсного балу розміщено у відповідних файлах, посилання на які наведено нижче у таблиці.

Рейтингові списки вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування буде оприлюднено не пізніше 14 серпня 2018 року.

Програма підготовки Рiвень
Біологія
Біологічний факультет
Магістр
Генетика
Біологічний факультет
Магістр
Фізіологія людини і тварин
Біологічний факультет
Магістр
Біохімія
Біологічний факультет
Магістр
Геологія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Гідрогеологія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Геологія нафти і газу
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Географія рекреації та туризму
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Картографія, геоінформаційні системи та дистанційне зондування Землі
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Економічна, соціальна географія та регіональний розвиток
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Ландшафтне планування, проектування і землевпорядкування
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Кібергеографія
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Геоінформаційні системи та технології в територіальному управління
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Географія, економіка та краєзнавчо-туристична робота
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Географія, Людина і природа та туристська робота
Факультет геології, географії, рекреації та туризму
Магістр
Екологія та охорона навколишнього середовища
Екологічний факультет
Магістр
Економіка та економічна політика
Економічний факультет
Магістр
Економічна кібернетика
Економічний факультет
Магістр
Міжнародна економіка
Економічний факультет
Магістр
Маркетинг
Економічний факультет
Магістр
Фінанси, банківська справа та страхування
Економічний факультет
Магістр
Облік і оподаткування
Економічний факультет
Магістр
Менеджмент організацій
Економічний факультет
Магістр
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Економічний факультет
Магістр
Прикладна економіка
Економічний факультет
Магістр
Управління фінансово-економічною безпекою
Економічний факультет
Магістр
Бізнес-адміністрування
Економічний факультет
Магістр
Адміністративний менеджмент
Економічний факультет
Магістр
Бізнес-аналітика та міжнародна статистика
Економічний факультет
Магістр
Публічні фінанси
Економічний факультет
Магістр
Бізнес-менеджмент
Економічний факультет
Магістр
Бізнес-адміністрування (освітньо-професійна програма)
Економічний факультет
Магістр
Англійська мова та література і переклад та друга іноземна мова
Факультет іноземних мов
Магістр
Німецька мова та література і переклад та англійська мова
Факультет іноземних мов
Магістр
Переклад (іспанська та англійська мови)
Факультет іноземних мов
Магістр
Французька мова та література і переклад та англійська мова
Факультет іноземних мов
Магістр
Переклад (китайська та англійська мови)
Факультет іноземних мов
Магістр
Переклад (іспанська мова)
Факультет іноземних мов
Магістр
Переклад (китайська мова)
Факультет іноземних мов
Магістр
Англійська мова та література і переклад
Факультет іноземних мов
Магістр
Німецька мова та література і переклад
Факультет іноземних мов
Магістр
Французька мова та література і переклад
Факультет іноземних мов
Магістр
Історія та археологія
Історичний факультет
Магістр
Менеджмент
Каразінська школа бізнесу
Магістр
Підприємництво
Каразінська школа бізнесу
Магістр
Бізнес-адміністрування (освітньо-наукова програма)
Каразінська школа бізнесу
Магістр
Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Факультет комп’ютерних наук
Магістр
Комп’ютеризовані системи управління та автоматика
Факультет комп’ютерних наук
Магістр
Інформаційні управляючі системи та технології
Факультет комп’ютерних наук
Магістр
Теоретична та прикладна механіка
Факультет математики і інформатики
Магістр
Математика (освітньо-професійна програма)
Факультет математики і інформатики
Магістр
Математика (освітньо-наукова програма)
Факультет математики і інформатики
Магістр
Прикладна математика (освітньо-професійна програма)
Факультет математики і інформатики
Магістр
Прикладна математика (освітньо-наукова програма)
Факультет математики і інформатики
Магістр
Інформатика (освітньо-професійна програма)
Факультет математики і інформатики
Магістр
Інформатика (освітньо-наукова програма)
Факультет математики і інформатики
Магістр
Медицина
Медичний факультет
Магістр
Міжнародні економічні відносини
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Міжнародний бізнес
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Туризм
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Міжнародні комунікації
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Міжнародна інформаційна безпека
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Міжнародна та європейська економічна інтеграція
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Магістр
Психологія
Факультет психології
Магістр
Радіофізика і електроніка
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
Магістр
Біофізика
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
Магістр
Фізична та біомедична електроніка
Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем
Магістр
Політологія
Соціологічний факультет
Магістр
Медіакомунікації
Соціологічний факультет
Магістр
Соціальні технології
Соціологічний факультет
Магістр
Соціальний менеджмент
Соціологічний факультет
Магістр
Стратегічні комунікації та нові медіа
Соціологічний факультет
Магістр
Прикладна фізика енергетичних систем
Фізико-енергетичний факультет
Магістр
Комп’ютерна фізика
Фізико-енергетичний факультет
Магістр
Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми (освітньо-професійна програма)
Фізико-технічний факультет
Магістр
Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми (освітньо-наукова програма)
Фізико-технічний факультет
Магістр
Прикладна фізика (освітньо-професійна програма)
Фізико-технічний факультет
Магістр
Прикладна фізика (освітньо-наукова програма)
Фізико-технічний факультет
Магістр
Медична фізика (освітньо-професійна програма)
Фізико-технічний факультет
Магістр
Медична фізика (освітньо-наукова програма)
Фізико-технічний факультет
Магістр
Фізика (освітньо-професійна програма)
Фізичний факультет
Магістр
Фізика (освітньо-наукова програма)
Фізичний факультет
Магістр
Астрономія та космічна інформатика (освітньо-професійна програма)
Фізичний факультет
Магістр
Астрономія та космічна інформатика (освітньо-наукова програма)
Фізичний факультет
Магістр
Прикладна лінгвістика
Філологічний факультет
Магістр
Журналістика
Філологічний факультет
Магістр
Українська мова і література
Філологічний факультет
Магістр
Мова і література (російська)
Філологічний факультет
Магістр
Мова і література (латинська)
Філологічний факультет
Магістр
Культурологія
Філософський факультет
Магістр
Філософія
Філософський факультет
Магістр
Хімія (освітньо-професійна програма)
Хімічний факультет
Магістр
Хімія (освітньо-наукова програма)
Хімічний факультет
Магістр
Право
Юридичний факультет
Магістр
Міжнародне право
Юридичний факультет
Магістр
Наразі немає актуальних списків
Дізнатися більше