Списки рекомендованих до зарахування на денну та заочну форми навчання за державним замовленням (магістратура)

08 серпня 2018 року Автор: Аліна Лякішева

Окрім цього, списки буде оприлюднено на стендах приймальної комісії

8 серпня 2018 року буде оприлюднено списки абітурієнтів, які рекомендовані до зарахування на навчання за освітніми програмами (крім спеціальностей 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 081 «Право», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 293 «Міжнародне право») магістерського рівня денної та заочної форм навчання за державним замовленням.

Вступники, які отримали рекомендацію та мають намір навчатися в університеті, повинні не пізніше 14 серпня 2018 року виконати вимоги для зарахування: надати особисто оригінали документів до приймальної комісії.

Надання рекомендацій для зарахування за державним замовленням для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 032 «Історія та археологія», 033 «Філософія», 034 «Культурологія», 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 061 «Журналістика», 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 «Туризм», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» за всіма формами навчання на основі ступеня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста відбудеться не пізніше 13 серпня 2018 року.

Зарахування вступників за державним замовленням на денну та заочну форми навчання відбудеться не пізніше 14 серпня 2018 року, за кошти фізичних та юридичних осіб — 23 серпня 2018 року.

  • Анонси для вступників на програми
    обраного рівня вищої освіти відсутні

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua