Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна


  • Програми підготовки

    Підготовка фахівців здійснюється за освітніми програмами та охоплює весь спектр сучасної класичної університетської освіти.

  • Студенти

    На факультетах, в освітніх центрах та інститутах навчається майже 16 260 студентів та слухачів, 301 аспірант і докторант.

  • Викладачі

    Працює 1 909 викладачів і наукових співробітників, серед яких 288 докторів наук, професорів та 1 007 кандидатів наук, доцентів.