Каразінський
університет

Харківський національний
університет
імені В. Н. Каразіна

Будь у курсі останніх подій

Блог вступника

як стати студентом каразінського

Етапи вступної кампанії
освітніми рівнями

Бакалавр
Профорієнтація

Університет здійснює заходи професійної орієнтації, спрямовані на виявлення здібностей майбутнього студента та допомогу в обранні оптимального фаху, в якому він зможе максимально себе реалізувати.

Перевірити свої знання учні старших класів можуть на олімпіадах, турнірах та творчих конкурсах, які щорічно відбуваються в Університеті. 

А визначити професійні здібності, вподобання та інтереси під час вибору напряму навчання абітурієнту допоможуть консультації фахівців університетської Навчально-наукової психологічної служби. Також майбутні студенти можуть обговорити з психологом свій вибір фаху та особливості професії. 

Бакалавр
День відкритих дверей

День відкритих дверей — один з ключових профорієнтаційних заходів, у межах якого вступники мають змогу отримати необхідну інформацію про навчання в університеті, познайомитися з факультетами та напрямами, за якими здійснюється підготовка, а також дізнатися Правила прийому до університету.

Традиційно в Каразінському університеті День відкритих дверей проводять тричі на рік — восени, взимку та навесні. 
Слідкувати за розкладом та програмою проведення Днів відкритих дверей ви можете на Головному сайті Університету. 

Бакалавр
Підготовчі курси

На підготовчих курсах Центру доуніверситетської освіти здійснюється підготовка до складання Національного Мультипредметного Тесту в очному та дистанційному форматах за такими предметами: українська мова, математика, історія України, англійська мова. Кількість та спрямованість курсів особисто обирає майбутній абітурієнт з урахуванням своїх побажань щодо вступу до закладу вищої освіти.
Детальну інформацію щодо навчання на підготовчих курсах оприлюднено на сайті Центру доуніверситетської освіти. 

Детальну інформацію щодо навчання на підготовчих курсах оприлюднено на сайті Центру доуніверситетської освіти.

Бакалавр
Складання іспитів

Вступ до Університету на основі повної загальної середньої освіти відбувається на підставі результатів Національного мультипредметного тесту (НМТ), що містить питання з трьох навчальних предметів основного блоку (українська мова, математика, історія України) та одного предмету додаткового блоку (за вибором вступника).

Для реєстрації на НМТ вступнику необхідно створити персональний кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, внести всю необхідну інформацію та обрати один із предметів додаткового блоку. На виконання НМТ відводиться 240 хвилин, а результати оцінюються за рейтинговою шкалою від 100 до 200 балів.

Бакалавр
Прийом документів

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання подають заяви лише в електронній формі, крім категорій вступників, зазначених у Правилах прийому.

Подача документів відбувається з 19-го липня по 31 липня.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

Абітурієнти з інвалідністю мають можливість подати документи разом з іншими вступниками: в Університеті облаштовано пандус, є кнопка виклику чергового працівника, який допоможе потрапити всередину та зорієнтуватися у приміщенні. Подача документів для абітурієнтів з інвалідністю відбувається в холі 1 поверху. За необхідності піднятися на верхні поверхи, абітурієнт із інвалідністю має можливість скористатись центральним ліфтом.

Бакалавр
Абітурієнтам з ТОТ України

Абітурієнти з тимчасово окупованих територій України та населених пунктів на лінії зіткнення можуть скористатися спрощеною процедурою вступу через освітній центр «Крим – Донбас – Україна». Освітній центр «Крим – Донбас – Україна» здійснює консультування, сприяє організації проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, надає допомогу в підготовці необхідних документів. 

Контактна інформація:

 • Телефон: +380 (98) 287-51-61
 • Електронна пошта: cdu@karazin.ua
 • Адреса: майдан Свободи, 4, головний корпус, к. 1-56
Бакалавр
Калькулятор НМТ

Бали за конкурсні предмети НМТ, за інші досягнення (дипломи конкурсів, олімпіад тощо), а також коефіцієнти, сумуються у конкурсний бал вступника. Саме на його основі формуються рейтингові списки абітурієнтів. 

Самостійно обчислити свій конкурсний бал за допомогою нашого калькулятору, ви можете за посиланням.

Бакалавр
Особливості вступу

Університет приймає на навчання для здобуття ступеня бакалавра (ступеня магістра медичного спрямування) на місця державного замовлення без урахування сертифікатів НМТ вступників, які належать до категорій осіб, які зараховуються за співбесідою, а також за результатами вступних випробувань.

Особи, які не рекомендовані до зарахування на навчання за результатами співбесіди чи на визначені місця поза конкурсом можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу.

Бакалавр
Вступні випробування

Вступні випробування перевіряють знання абітурієнтів визначених категорій безпосередньо в університеті. 

Вступний іспит складають особи із захворюваннями, які стали перешкодою для проходження НМТ.

Фаховий екзамен здають вступники до університету на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спорідненою або іншою спеціальністю (на 2 або 3 курс).

Бакалавр
Списки допущених до конкурсу

Розгляд заяв та документів вступників і ухвалення рішення про допуск абітурієнтів до участі в конкурсному відборі відбувається протягом 3 робочих днів з моменту реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань. 

При зарахуванні на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти, обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності документа.

Бакалавр
Списки рекомендованих

Рейтингові списки рекомендованих до вступу до Університету публікуються після завершення строків подання заяв.

Формування списків відбувається з урахуванням конкурсного балу, пріоритетності заяви, наявних квот та коефіцієнтів. Список формується у алфавітному порядку, якщо кількість абітурієнтів не перевищує кількість виділених місць ліцензованого обсягу.

Бакалавр
Списки зарахованих

Абітурієнти, що мають статус рекомендованих до зарахування за державним замовленням (на бюджет), у визначений термін мають виконати вимоги до зарахування. У разі невиконання умов, рекомендація для зарахування за державним замовленням для вступника анулюється.

Після зарахування за державним замовленням, розпочинається зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт).

Бакалавр
Поселення до гуртожитку

Навчання в університеті передбачає надання місць в гуртожитках іногороднім студентам, аспірантам, докторантам, а також їхнім сім’ям. Підставою для поселення до гуртожитку є заява, подана до комісії з поселення факультету. Першочергово поселяються студенти, які мають пільгу згідно законодавства України 

Угода на проживання в гуртожитку укладається терміном на один навчальний рік.

Магістр
Вступні випробування

У 2024 році для вступу в магістратуру вступники складатимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ). Це форма вступного випробування для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра, яка поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької або іспанської на вибір вступника).

Крім цього, для вступу на спеціальності дев’яти галузей знань потрібно буде додатково скласти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ). Це актуально для тих, хто вступатиме на спеціальності таких галузей знань: «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Управління та адміністрування», «Право», «Публічне управління та адміністрування» та «Міжнародні відносини», «Освіта / Педагогіка» (окрім «Фізичної культури та спорту»), «Інформаційні технології» та «Сфера обслуговування».

Це вступне випробування передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з фаху.

Магістр
Прийом документів

Вступники на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста для здобуття ступеня магістра за денною та заочною формами навчання подають заяви тільки в електронній формі, окрім випадків, зазначених у Правилах прийому.

Вступники можуть подати у сукупності за всіма основами вступу до п'яти заяв на місця державного або регіонального замовлення та до п'ятнадцяти заяв за всіма джерелами фінансування.

Магістр
Етапи вступної кампанії

Реєстрація вступників для складання ЄВІ та, для визначених спеціальностей, ЄФВВ триватиме з 7 до 29 травня.

Реєстрація заяв вступників для участі в конкурсному відборі розпочинається 1 серпня та закінчується о 18:00 22 серпня.

Формування рейтингових списків вступників, надання рекомендацій до зарахування та оприлюднення списку рекомендованих з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати вищу освіту за державним або регіональним замовленням здійснюються не пізніше 24 серпня; за кошти фізичних та/або юридичних осіб — 28 серпня.

Виконання вступниками вимог для зарахування триває до 18:00 26 серпня (на бюджет), до 16:00 31 серпня (на контракт).

Зарахування вступників на навчання за державним або регіональним замовленням проводиться 27 серпня (на місця державного замовлення НАДС за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» — 30 серпня); зарахування вступників на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб проводиться не пізніше 6 вересня.

Магістр
Перелік документів

Для вступу до університету абітурієнти подають такі документи:

 • заяву про участь у конкурсному відборі (в електронній формі, крім випадків, зазначених у Правилах прийому);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь
 • (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ;
 • копію витягу з реєстру територіальної громади (довідки про реєстрацію місця проживання);
 • копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (за наявності);
 • копію екзаменаційної картки з результатами ЄВІ та ЄФВВ та екзаменаційного листка;
 • копію документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у вступній кампанії;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см (файл об’ємом до 1 Мб для фотокарток в електронній формі);
 • копію військово-облікового документа для військовозобов’язаних.
Магістр
Списки рекомендованих

Рейтинговий список рекомендованих до вступу формується після завершення строку подання заяв абітурієнтами. Він формується з урахуванням результатів ЄВІ та ЄФВВ, або фахового іспиту і співбесіди, а також розгляду мотиваційних листів.

Магістр
Списки зарахованих

Абітурієнти, що мають статус рекомендованих до зарахування за державним замовленням (на бюджет), у визначений термін мають виконати вимоги до зарахування. У разі невиконання умов, рекомендація для зарахування за державним замовленням для вступника анулюється.

Після зарахування за державним замовленням, розпочинається зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (на контракт).

Аспірант
Умови вступу

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії можуть вступати особи, які здобули ступінь магістра або або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в аспірантурі здійснюється за рахунок видатків державного бюджету України (за державним замовленням); коштів фізичних та/або юридичних осіб (контракт).

Строк підготовки доктора філософії в аспірантурі — 4 роки.

Аспірант
Строки прийому

Прийом заяв і документів від вступників починається 19 липня та закінчується 31 липня 2024 року.

Вступні випробування проводяться з 5 серпня до 23 серпня 2024 року; надання рекомендацій для зарахування на навчання — 26 серпня 2024 року; виконання вступниками вимог до зарахування — до 5 вересня 2024 року.

Наказ про зарахування на навчання на бюджеті видається не пізніше ніж 11 вересня 2024 року, на контракті — не пізніше ніж 30 вересня 2024 року.

Навчання в аспірантурі за державним замовленням починається з 1 жовтня 2024 року.

Аспірант
Перелік документів

Вступники до аспірантури подають до приймальної комісії заяву або особисто в паперовій формі, або надсилають її скан-копію з накладеним кваліфікованим електронним підписом за допомогою електронної пошти.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу та громадянство;
 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ (диплом магістра або спеціаліста), і копію додатка до нього;
 • копію військово-облікового документу (у військовозобов'язаних – військового квитка або тимчасового посвідчення, у призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць);
 • копію документа, який містить реєстраційний номер облікової картки платника податків;
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
 • особовий листок з обліку кадрів;
 • список опублікованих наукових праць (за наявності);
 • дослідницьку пропозицію.
Аспірант
Конкурсний відбір

Вступні випробування для вступу на аспірантуру складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови;
 • презентації дослідницьких пропозицій за тематикою майбутнього
 • наукового дослідження;
 • додаткового іспиту із спеціальності (складають особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка  зазначена в їхньому дипломі)
Аспірант
Зарахування

За результатами складання кожного вступного випробування вступнику виставляється одна оцінка за шкалою від 100 до 200 балів  або ухвалюється рішення про негативну оцінку рівня підготовки вступника («незадовільно»).

Приймальна комісія надає рекомендації до зарахування на навчання для здобуття ступеня доктора філософії відповідно до конкурсного балу вступників та наявної кількості вільних місць ліцензованого обсягу, виділеного для кожної спеціальності у поточному році.

Вступники, які отримали рекомендацію до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування.

Аспірант
Підготовка дисертації

Важливим етапом під час підготовки дисертаційної роботи є вибір самої теми дисертації. Правильно обрана й коректно сформульована тема дозволяє скласти чітке уявлення про подальші кроки дослідження. Роботу над дисертацією потрібно починати після формулювання та всебічного аналізу теми. При цьому потрібно зважати на такі аспекти: актуальність обраної теми, новизна, перспективність, наявність теоретичної бази тощо.

Наступним етапом після вибору теми є розроблення плану дисертації, формування назви дисертаційного дослідження, мети й завдань, які мають бути досягнуті наприкінці дослідження, а також об'єкту, предмету. Зазвичай в одному розділі дисертації вирішують одну-дві поставлені завдання.

Аспірант
Зміст дисертації

У дисертації обов'язково має бути огляд вітчизняних і закордонних літературних джерел з теми дослідження. Зазвичай цьому присвячено перший розділ дослідження. Наступні розділи є головною частиною роботи, у них потрібно розкрити зміст дослідження. Наприкінці роботи потрібно узагальнити проведене дослідження та сформулювати висновки — головні наукові результати, отримані здобувачем особисто, практичне значення дослідження для науки.

Ключову роль під час підготовки дисертації має науковий керівник, який допомагає аспіранту скласти план його роботи з дисертацією, календарний графік роботи, рекомендує необхідну літературу, довідкові, статистичні та архівні джерела за темою дослідження; систематично консультує щодо написання дисертаційного дослідження тощо.

Аспірант
Вимоги до дисертації

Дисертація повинна містити нові науково обґрунтовані результати проведених здобувачем досліджень, які виконують конкретне наукове завдання, що має істотне значення для певної галузі знань.

Дисертацію пишуть державною або англійською мовою.

Кожен структурний елемент починається з нової сторінки.

Один авторський аркуш дорівнює 40 тис. друкованих знаків, враховуючи цифри, розділові знаки, проміжки між словами, що становить близько 24 сторінок друкованого тексту при оформленні дисертації за допомогою комп'ютерної техніки з використанням текстового редактора Word: шрифт — Times New Roman, розмір шрифту — 14 рt.

Аспірант
Структура дисертації

Структура дисертації передбачає такі елементи:

 • титульний аркуш;
 • анотація;
 • зміст;
 • перелік умовних позначень (за необхідності);
 • основна частина;
 • список використаних джерел;
 • додатки.

До загального обсягу дисертації не входять таблиці та ілюстрації, які повністю займають площу сторінки.

Аспірант
Процедура захисту

Під час атестації здобувача члени разової ради повинні оцінити науковий рівень його дисертації та наукових публікацій з урахуванням дотримання ним академічної доброчесності, а також встановити рівень набуття здобувачем теоретичних знань, відповідних умінь, навичок та компетентностей. Захист дисертації повинен мати характер відкритої наукової дискусії, в якій зобов'язані взяти участь здобувач, голова та всі члени разової ради.

У разі надходження до закладу звернень інших осіб з оцінкою дисертації разова рада озвучує їх під час публічного захисту дисертації та з урахуванням результатів їх розгляду ухвалює відповідне рішення. Такі звернення беруться до розгляду в разі їх надходження не пізніше ніж за три робочих дні до дня захисту дисертації.

Аспірант
Ухвалення рішення

Кожен член разової ради відкрито висловлює свою позицію за присудження або за відмову у присудженні ступеня доктора філософії.

Рада ухвалює рішення шляхом відкритого голосування:

 • про присудження ступеня доктора філософії, якщо його підтримали не менше ніж чотири члени разової ради;
 • про відмову у присудженні ступеня доктора філософії, якщо його підтримали два чи більше членів разової ради.
Календар вступника

Перевір строки прийому
документів, випробувань та
конкурсного відбору

Не зволікай та обирай свою кар’єру з Каразінським
До календаря
200 000
фахівців випущено
27
факультети та інститути
296
докторів наук, професорів
79
договорів з іноземними ЗВО з 16 країн світу
Один з найстаріших університетів України
Цифри та факти
обирай досвід

Обирай Каразінський

Завітай на головний сайт Каразінського
за детальнішою інформацією про нас

Karazin University Live

Каразінський спортивний
До спортивної інфраструктури університету входять навчально-спортивний комплекс «Каразінський» з його 10-ма спортивними залами та стадіоном, одна з кращих тенісних баз країни  — «Унікорт», спортивно-фехтувальний клуб «Уніфехт», спортивні зали інституту високих технологій, головного та північного корпусів університету.
Каразінський музейний

Державний музей природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна — один із найстаріших музеїв Європи. Наразі в наукових фондах музею зберігаються понад 250 000 експонатів з усього світу. 

Музей археології при Каразінському веде свою історію з 1807 року. У музеї зберігаються одні з найбільших у державі та за її межами колекції предметів бронзового століття, скіфської епохи, античного часу, черняхівської та салтівської культур.

Каразінський художній

«ЄрміловЦентр» — приуніверситетський осередок сучасного мистецтва, мультикультурний і поліфункціональний майданчик та комунікативна платформа для митців, яку відкрито у березні 2012 року. 

Художня галерея імені Г. Семирадського — це виставковий майданчик та сучасна поліфункціональна платформа для творчих і соціально-культурних ініціатив. Галерею відкрито у жовтні 2015 року й названо на честь відомого польського художника та випускника університету Генріха Семирадського.

Каразінський науковий
«ЛандауЦентр» - це навчальний центр Каразінського університету, який було створено в січні 2014 року. Його мета — стимулювати відродження втраченого інтересу до науки (насамперед у молоді) і заснувати унікальний у межах України перший приуніверситетський центр інтелектуального дозвілля для харків’ян і гостей міста.
Каразінський мобільний

Академічна мобільність є одним із пріоритетних напрямів діяльності Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Вона передбачає участь фахівців університету в освітньому процесі іншого закладу вищої освіти України або за її межами.

Найбільш ефективними серед програм є: Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright, програми Інституту відкритого суспільства (Вашингтон). Студенти старших курсів і науковці можуть отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень у країнах ЄС. 

Каразінський коворкінг

Karazin Student Hall — це перший в Україні студентський простір, де всі охочі можуть реалізувати освітні, культурні проєкти та провести провести дозвілля. Зал інтерактивного навчання і відпочинку відкрито на базі одного з гуртожитків Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

Дев’ятсот квадратних метрів для творчості та реалізації освітніх або культурних проєктів. У концепцію Karazin Student Hall покладено ідею створення умов для вільного розвитку студентів шляхом їх залучення до різних видів освітньої та творчої діяльності. 

Каразінський екологічний

Ботанічний сад університету є науково-дослідною природоохоронною установою та є найстарішим ботанічним садом України. Його було засновано у 1804 році. 

Він має за мету збереження, вивчення, інтродукцію, акліматизацію, розмноження в спеціально створених умовах рідкісних і типових видів місцевої і світової флори шляхом створення, поповнення та збереження ботанічних колекцій, ведення наукової, навчальної й освітньої роботи.

Каразінський медійний

Університетська медіастудія працює в тісному контакті з навчальними підрозділами університету, де реалізуються програми бакалаврату та магістратури за спеціальностями 061 «Журналістика» (освітньо-професійні програми «Журналістика», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікації») та 054 «Соціологія» (освітньо-професійна програма «Соціальні комунікації, реклама та PR»).

Медіастудія надає можливість для студентів усіх спеціальностей університету реалізувати креативні ідеї та створювати проєкти у сфері медіа.