Про університет

 • Чому університет носить ім’я В. Н. Каразіна?

  Василь Назарович Каразін — видатний вчений, винахідник, громадський діяч. Автор ліберальних проектів реформування державного устрою й народного господарства, праць з агрономії, конструювання сільськогосподарських машин. Зробив численні відкриття в галузі органічної і неорганічної хімії, першим запропонував створення мережі метеорологічних станцій по всій державі.

  Саме за ініціативи просвітителя Василя Каразіна в Харкові був заснований Імператорський університет. На початку ХІХ століття Харків був невеликим губернським містом, але завдяки власній насназі та нестримній енергії В. Н. Каразіну вдалося втілити у життя ідею створення одного з провідних університетів Східної Європи. Вчений переконав мешканців міста робити благодійні внески, що й створило матеріальний фундамент для відкриття університету.

  Наразі університет є потужним центром освіти та науки й по праву носить ім’я свого засновника — Василя Назаровича Каразіна.

  У 1907 році в Харкові було відкрито пам’ятник В. Н. Каразіну, що декілька разів змінював своє місцезнаходження, але з 2004 року він прикрашає майданчик біля головного корпусу університету.

 • Коли було засновано університет?

  Харківський університет заснований у листопаді 1804 року з ініціативи видатного просвітника Василя Назаровича Каразіна згідно з грамотою Олександра І.

  Урочисте відкриття університету відбулося 29 січня 1805 року. Університет вписав багато яскравих сторінок в історію українського національного відродження ХІХ–ХХ століть, дав сильний імпульс перетворенню Харкова на потужний науковий і культурний центр, освітянську столицю України. Наразі Каразінський університет по праву займає вищі щаблі всеукраїнських рейтингів серед класичних університетів і добре відомий далеко за межами України.

 • Чим знаний університет?

  Історія університету є невід’ємною частиною інтелектуальної, культурної та духовної історії України. З Каразінським університетом пов’язані імена таких всесвітньо відомих учених, науковців та просвітителів, як Петро Гулак-Артемовський, Микола Костомаров, Олександр Ляпунов, Олександр Потебня, Микола Бекетов, Дмитро Багалій, Микола Барабашов, Олесь Гончар, Олексій Погорєлов та багато інших.

  Харківський університет — єдиний в Україні, де навчалися та працювали три лауреати Нобелівської премії — біолог Ілля Мечников, економіст Семен Кузнець, фізик Лев Ландау.

  Почесними членами та докторами університету в різні часи було обрано визначних діячів науки та культури багатьох країн: Йоганна Ґете та Александра Гумбольдта, Івана Франка та Льва Толстого, Петра Семенова-Тянь-Шанського, Михайла Грушевського та інших.

  Імена вихованців університету увічнені в географічних назвах, назвах космічних об’єктів, рослин і мінералів, законів і формул. Понад 65 випускників університету стали дійсними членами і член-кореспондентами Національної академії наук України.

 • Яким є університет сьогодні?

  Провідний самоврядний (автономний) дослідницький університет з понад 215-річною історією існування. В університеті діють 24 міжнародно визнані наукові школи та 21 спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій.

   

  В університеті навчається понад 14 000 студентів та слухачів, серед яких близько 979 іноземних студентів з майже 70 країн. Ведеться підготовка понад 650 аспірантів та докторантів. У наукових дослідженнях та підготовці кадрів беруть участь 308 докторів наук, професорів, 1 007 кандидатів наук, доцентів. Серед працівників університету — 6 академіків і членів-кореспондентв НАН України та галузевих академій.

 • Хто керує університетом?

  Загальне керівництво університетом здійснює колегіальний орган — Вчена рада. До складу Вченої ради входять ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів, учений секретар, директор бібліотеки, головний бухгалтер, керівники органів самоврядування та виборних органів первинних профспілкових організацій працівників вищого навчального закладу, а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних, інших працівників та осіб, що навчаються в університеті.

  Безпосереднє управління діяльністю університету здійснює ректор. Допомагають ректору заступники — проректори, що призначаються за пропозицією Вченої ради.

 • Якою є інфраструктура університету?

  Структурними підрозділами університету є кафедри, факультети, інститути, бібліотека, музеї, видавництво, центри тощо.

  Зокрема університет складається з 17 факультетів, 6 навчально-наукових інститутів та 127 кафедр. В університеті працюють 4 науково-дослідні інститути (астрономії, біології, хімії, соціально-гуманітарних досліджень), центральна наукова бібліотека, ботанічний сад, біологічна станція, музей історії університету, музей природи, музей археології, музей астрономії імені Миколи Барабашова, центр болгаристики та балканських досліджень імені М. Дринова, центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька та інші.

  Також університет має розгалужену спортивну інфраструктуру: спортивний комплекс «Каразінський», тенісний клуб «Унікорт», спортивно-фехтувальний клуб «Уніфехт», спортивно-оздоровчий табір «Фігуровка».

 • Скільки факультетів в університеті?

  До складу університету входить 17 факультетів: біологічний; геології, географії, рекреації та туризму; економічний; іноземних мов; історичний; комп’ютерних наук; медичний; математики і інформатики; міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу; психології; радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем; соціологічний; фізичний; філологічний; філософський; хімічний; юридичний, а також навчально-науковий інститут екології, навчально-науковий інститут «Фізико-технічний факультет», навчально-науковий інститут комп’ютерної фізики та енергетики, навчально-науковий інститут міжнародної освіти, навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу», навчально-науковий інститут «Каразінський банківський інститут», навчально-науковий інститут «Інститут державного управління».

 • Хто керує факультетами?

  Загальне керівництво факультетом здійснює колегіальний орган — Вчена рада факультету, очолювана деканом.

  Безпосереднє управління діяльністю факультету здійснює декан, який обирається Вченою радою факультету.

  Декан може делегувати частину своїх повноважень заступникам. Як правило, декан має три заступника: з наукової, навчальної та виховної роботи. Разом декан та його заступники складають адміністрацію факультету.

 • Чи проводяться в університеті підготовчі курси?

  Підготовкою до вступу в університет опікується центр доуніверситетської освіти, у складі якого працюють підготовчі курси, Школа дистанційного навчання з філіями в районних центрах Харківської й інших областей України, Малий каразінський університет.

  Підготовчі курси та Школа дистанційного навчання забезпечують якісну підготовку за предметами незалежного оцінювання знань, психологічну адаптацію майбутніх вступників до університету. Щорічно на підготовчих курсах навчаються понад 1 000 осіб за денною (по суботах та неділях), вечірньою та заочною формами.

  Підготовка проводиться за предметами незалежного оцінювання якості знань.

 • Які міжнародні зв’язки має університет?

  Каразінський університет здійснює широку програму міжнародного співробітництва, є активним членом міжнародної спільноти провідних європейських та світових університетів. Університет має угоди про співробітництво з організаціями-партнерами у 48 країнах світу.

  Разом із провідними університетами Європи підписав Велику Хартію університетів, яка започаткувала Болонський процес.

  Університет є співзасновником Євразійської асоціації університетів, входить до Всесвітньої та Європейської асоціацій університетів, Асоціації європейської мережі ядерної освіти.

 • Чи є в університеті бібліотека?

  Центральна наукова бібліотека університету заснована в 1804 році водночас із університетом з ініціативи В. Н. Каразіна. Загальний фонд бібліотеки налічує понад 3 350 000 одиниць зберігання.

  Для читачів працюють 5 абонементів, 12 читальних залів, служба міжбібліотечного абонементу, 2 спеціалізовані зали каталогів, Центр інтернет-технологій бібліотеки, зала літератури з історії університету, зала краєзнавчої літератури Греції та Кіпру, інформаційний Центр «Вікно в Америку».

  На сервері ЦНБ зберігаються повнотекстові версії навчальних і навчально-методичних матеріалів. Цілодобово за допомогою мережі інтернет діє електронний каталог з електронним замовленням і доступом до віртуального читацького формуляра.

  До складу університетської бібліотеки входить відділ рідкісних видань — книгосховище, де зберігається колекція книжкових пам’яток, цінних рукописів, архівних документів, що налічує 955 одиниць. Серед них: інкунабули, палеотипи, іноземні стародруки, видання глаголичного та кириличного друків, універсали, документи політичного значення тощо. Хронологічні рамки цих книжкових пам’яток — ХІV–ХХ століття.

 • Чи є можливість проходити військову підготовку?

  Каразінський університет має угоду щодо військової підготовки студентів з трьома закладами вищої освіти Харкова.

  Проходження військової підготовки здійснюється на добровільних засадах. Студенти мають право проходити військову підготовку, починаючи з 3 курсу. На період підготовки студент не звільняється від навчання в університеті.

  Разом із дипломом бакалавра студент, який успішно завершив військову підготовку, отримує документ про присвоєння військового звання молодшого лейтенанта запасу.

  Більш детальну інформацію щодо проходження військової підготовки можна отримати у військово-мобілізаційному відділі університету (майдан Свободи, 4, головний корпус, ауд. 2-46).

 • Чи надається іногороднім студентам гуртожиток?

  Студентське містечко Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна налічує 8 гуртожитків, в яких проживає понад 5 000 студентів та аспірантів.

  Інформацію щодо поселення до гуртожитку та наявності вільних місць можна дізнатися у заступника декана з виховної роботи того факультету, до якого абітурієнт був зарахований студентом. Саме заступник декана надає довідку про те, що особа є студентом університету та має право на поселення до гуртожитку.

 • Які органи студентського самоврядування діють в університеті?

  Студентське самоврядування виступає невід’ємною частиною громадського самоврядування та здійснюється на рівні студентської групи, факультету, університету, а також студмістечка, гуртожитку, блоку (поверху) гуртожитку.

  Студентське самоврядування включає в себе діяльність таких його органів: Студентська рада та Студентська ради студмістечка.

  На всіх рівнях органи студентського самоврядування є виборними. Вищим органом студентського самоврядування є конференція осіб, які навчаються в університеті.

 • Які можливості надає профспілкова організація студентів університету?

  Профспілкова організація студентів, аспірантів і докторантів університету — це найбільша громадська організація, що об’єднує усіх осіб, які навчаються в університеті, та налічує 9 000 членів.

  Члени профспілки отримують пільговий проїзд у метрополітені; знижки на путівки на бази відпочинку Чорного моря і Карпат; матеріальну допомогу та премії за успіхи в навчанні, спорті, громадській і науковій діяльності; можливість навчатися водінню на курсах зі знижкою; субсидії на оплату за проживання в гуртожитку; можливість отримати міжнародне студентське посвідчення ISIC; можливість брати участь в екскурсійних поїздках Україною зі знижкою; квитки зі знижкою для відвідування театрів, клубів, культурно-розважальних центрів та багато іншого.

  Щоб стати членом профспілкової організації студентів, необхідно звернутися за адресою: майдан Свободи, 4, кімната 2–53.

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання