Бакалавріат

 • Яку освіту потрібно мати для вступу до університету?

  На навчання для здобуття ступеня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  Також університет приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста медичного спрямування) за умови вступу на споріднений напрям підготовки.

 • Які документи надаються для вступу?

  У разі подання заяви у паперовій формі абітурієнти надають такі документи:

  • копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
  • копію військово-облікового документа — для військовозобов’язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3×4 см.

  Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами вступу на відповідні конкурсні пропозиції, установлені законодавством, у строки, визначені для прийому документів.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

 • Якими є терміни прийому документів?

  Прийом документів на перший курс розпочинається:

  • на денну форму навчання — 19 липня;
  • на заочну форму навчання — 19 липня

  Прийом документів на перший курс закінчується:

  від осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті:

  • денна форма навчання — 31 липня о 18:00;
  • заочна форма навчання — 31 липня о 18:00

  від осіб, які не складають вступних випробувань:

  • денна форма навчання — 21 серпня о 18:00;
  • заочна форма навчання — 21 серпня о 18:00
 • У який спосіб можна подати документи для вступу до університету?

  Вступники на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та за квотами, подають заяви тільки в електронній формі.

  Заява подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі онлайн розглядається приймальною комісією університету в порядку, визначеному законодавством України.

  Усі інші категорії вступників подають документи в паперовій формі до приймальної комісії в строки, визначені для прийому документів.

  Вступник має змогу подати копії документів, які засвідчуються за оригіналами приймальною комісією або в установленому законодавством порядку. Разом з тим, копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

  Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування). Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Правилами прийому до університету, втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

 • Чи можна взяти участь в конкурсі на декілька напрямів підготовки?

  Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного та регіонального замовлення у фіксованих та відкритих конкурсних пропозиціях та до двадцяти заяв на небюджетні конкурсні пропозиції.

  Факт кожної подачі заяви реєструється у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

   

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Вступ на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти здійснюється у формі національного мультипредметного тесту, усної індивідуальної співбесіди в передбачених Правилами прийому випадках.

  Право на зарахування за співбесідою мають особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

  Університет приймає також на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного спрямування) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, за умови вступу на споріднений напрям підготовки. Абітурієнти цієї категорії складають фаховий іспит для вступу на другий курс з нормативним терміном навчання (3 роки, для вступників на медичний факультет — 5 років) на вакантні місця.

 • Якими є терміни проведення вступних випробувань?

  Денна форма здобуття освіти:

  • для вступників за державним замовленням та за контрактом: з 14 серпня по 22 серпня 2023 року.

  Заочна форма здобуття освіти:

  • для вступників за державним замовленням та за контрактом: з 14 серпня по 22 серпня 2023 року.

   

 • Чи дійсні свідоцтва ЗНО минулого року?

  У 2023 році можна подати для вступу результати тестів зовнішнього незалежного оцінювання 2020-2021 років, якщо різниця балів НМТ та ЗНО з відповідного предмета не перевищує 15 балів.

  Результати можуть бути зараховані замість відповідних основних предметів НМТ чи додаткового блоку НМТ 2023 року.

 • Яка кількість балів із зовнішнього незалежного оцінювання є достатньою для участі у конкурсі?
 • Якими є етапи вступної кампанії?
  • Прийом документів на перший курс розпочинається: на денну форму навчання — 29 липня; на заочну форму навчання — 29 липня. Прийом заяв від осіб, які мають право складати вступні випробування в університеті закінчується: денна форма навчання — 8 серпня о 18:00; заочна форма навчання — 8 серпня о 18:00. Від осіб, які не складають вступних випробувань: денна форма навчання — 23 серпня о 18:00; заочна форма навчання — 23 серпня о 18:00.

  • Індивідуальні усні співбесіди: 9–16 серпня (денна та заочна форми навчання).

  • Оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення: 29 серпня (денна та заочна форми навчання); оприлюднення рейтингових списків вступників із зазначенням рекомандованих до зарахування на умовах договору: 2 вересня до 18:00 (денна та заочна форми навчання).
  • Вибір вступниками місця навчання: 2 вересня до 18:00 (денна форма, за державним замовленням), 16 вересня (денна форма, за кошти фізичних та/або юридичних осіб), 2 вересня до 18:00 (заочна форма, за державним замовленням), 8 вересня (заочна форма, за кошти фізичних та/або юридичних осіб).
  • Зарахування: за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди — 22 серпня до 15:00 (денна та заочна форми навчання); за державним замовленням — 5 вересня (денна форма), 5 вересня (заочна форма); за кошти фізичних та/або юридичних осіб — після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму (спеціальності) — до 19 вересня (денна форма), 9 вересня (заочна форма).
 • Яким є графік роботи приймальної комісії?

  Приймальна комісія працює з 29 липня до 1 жовтня:

  • з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 (8 серпня, 23 серпня 2022 року і 2 вересня 2022 року — до 18:00, 24 серпня 2022 року — святковий день);
  • субота — з 10:00 до 15:00 (24 вересня 2022 року – до 18:00 працюють відбіркові комісії для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра);
  • неділя — вихідний день (25 вересня 2022 року з 10:00 до 15:00 працюють відбіркові комісії для прийому на навчання для здобуття ступеня магістра).
 • Чи є можливість отримати додаткові бали при конкурсному відборі?

  Особам, які є членами збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений Міністерством освіти і науки України, чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських і Дефлімпійських ігор зараховуються оцінки по 200 балів з двох вступних випробувань за вибором вступника.

  Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад в рік вступу з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України в рік вступу останній доданок встановлюється рівним 10, а якщо конкурсний бал вступника при цьому перевищує 200, він встановлюється таким, що дорівнює 200. Документом, що підтверджує статус призера або переможця зазначених змагань, є диплом (грамота, сертифікат тощо), виданий організаторами змагань з визначенням власного прізвища та імені особи, назви змагань, дати, місця їх проведення, зайнятого місця та результату.

  Учасникам Всеукраїнської олімпіади Університету для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти зі спеціальностей, визначених Переліком спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток 4 до Правил прийому), можуть нараховуватись додаткові бали до сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з одного відповдного предмета при розрахунку конкурсного бала в університеті в обсязі від 1 до 20 балів, але не вище 200 балів за предмет.

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання