Підготовка іноземців

 • Які передбачені форми вступних випробувань?

  Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання або діючу візу на навчання, зараховуються до університету при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного спрямування) з оплатою підготовки за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб за результатами співбесіди.

 • Чи мають право іноземні громадяни вступати на бюджет?

  Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти на рівні з громадянами України, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 • Якими є терміни зарахування?

  Іноземці та особи без громадянства, які мають посвідку на тимчасове проживання або діючу візу на навчання і вступають на навчання за денною та заочною формами за кошти фізичних, юридичних осіб, зараховуються двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 березня 2019 року і до 01 листопада 2019 року відповідно) на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в Єдиній базі.

 • Чи є підготовче відділення, де можна пройти мовну підготовку?

  Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком Приймальної комісії.

  Іноземці, щодо яких Приймальною комісією університету встановлено необхідність мовної підготовки до основного навчання, проходять таку підготовку на підготовчому відділенні Центру міжнародної освіти університету. Навчання іноземців на підготовчому відділенні здійснюється за денною або заочною (дистанційною) формами згідно з навчальними планами, розробленими університетом.

  Після успішного закінчення мовної підготовки іноземець отримує свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземців та осіб без громадянства та вступає на навчання за основним напрямом підготовки (спеціальністю) до університету.

 • Чи можуть іноземні громадяни вступати до докторантури в університеті?

  Так, можуть.

 • Які підстави прийому іноземних громадян?

  Прийом іноземців на навчання здійснюється на підставі:

  • міжнародних договорів України;
  • загальнодержавних програм;
  • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.

  Прийом іноземців на навчання за міжнародними договорами України та державними програмами здійснюється на підставі направлення МОН України в порядку, передбаченому цими договорами та програмами.

  Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання на підставі направлень Міністерства освіти і науки в межах обсягу державного замовлення.

Контактна особа

 • Сергій Віталійович Єльцов

  Відповідальний
  секретар
  приймальної комісії

Поставити питання