Юрій Гарійович Гамуля

кандидат біологічних наук, доцент

декан факультету

+380 (66) 542-47-23 (телеграм)

biology@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Важлива роль у фаховій підготовці бакалаврів біології належить викладанню природничо-наукових дисциплін: неорганічна, аналітична, органічна та біоорганічна хімія, фізика, вища математика, інформатика тощо. До переліку нормативних дисциплін професійної спрямованості входять ботаніка, зоологія, екологія, цитологія, гістологія, анатомія, генетика, селекція, фізіологія, біохімія, мікробіологія, вірусологія, імунологія, біофізика, біотехнологія, молекулярна біологія, теорії еволюції та багато інших.

Обов’язковою складовою загальнобіологічної освіти є практика на навчально-наукових базах. Метою практики є закріплення теоретичних знань, отриманих під час аудиторних занять і самостійної роботи, розширення практичних умінь та навичок. Після 1-го та 2-го курсів студенти проходять навчально-польову практику на Біологічній станції. Під час практики студенти виконують індивідуальну науково-дослідну роботу і беруть участь у природоохоронних заходах. Наприкінці 3-го курсу студенти захищають курсову роботу зі спеціалізації і проходять виробничу практику у провідних науково-дослідних інститутах, заповідниках, ботанічних садах України. Викладання спеціальних курсів і проведення спецпрактикумів на 4 курсі, а також виконання кваліфікаційних робіт бакалаврів забезпечується відповідними кафедрами.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті діє аспірантура за спеціальностями: «Біохімія (біологічні науки)», «Ботаніка», «Цитологія, клітинна біологія, гістологія», «Фізіологія людини і тварини», «Генетика», «Біотехнологія».

Видається Вісник університету, серія «Біологія».

Успішно працює Наукове товариство студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених. Студенти вже з молодших курсів мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.

Проводяться як фундаментальні, так і прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договірних проектів. За результатами науково-дослідних робіт за участю співробітників, аспірантів та студентів факультету щорічно публікуються більше 100 статей, в тому числі в міжнародно визнанних фахових виданнях.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua