Номер телефона

(057) 707 52 70Валентин Тимофійович Лазурик

доктор фізико-математичних наук, професор

декан факультету

+38 (057) 707-50-18

+38 (057) 707-50-19

csd@karazin.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті діє докторантура та аспірантура за спеціальностями: 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології», 125 «Кібербезпека», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Працюють дві спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій:
1) Д 64.051.09 за спеціальностями:
    01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи;
    05.13.06 – інформаційні технології;
2) Д 64.051.29 за спеціальностями:
    05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти;
    05.13.21 – системи захисту інформації.

Проводяться фундаментальні й прикладні наукові дослідження за тематикою державних та договірних проектів. Вчені факультету протягом 15 років його існування брали участь у розробці Державних стандартів України в галузі захисту інформації й виконанні 23 науково-дослідних роботах. Факультет проводить міжнародну наукову конференцію «Комп’ютерне моделювання в наукоємких технологіях».

Функціонує Наукове товариство студентів аспірантів, докторантів та молодих вчених. Студенти вже з молодших курсів можуть займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці.

Видається Вісник університету, серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління»  та Міжнародний електронний науково-теоретичний журнал «Комп’ютерні науки та кібербезпека».


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua