Олександр Іванович Давидов

кандидат економічних наук, доцент

декан факультету

+38 (057) 707-52-70
+38 (057) 707-53-75

econom@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання проводиться за такими формами: денна, заочна та друга вища освіта, запроваджуються технології E-learning (дистанційна освіта). Для студентів інших факультетів університету і вищих навчальних закладів існує паралельне навчання з метою здобуття вищої економічної та менеджерської освіти.

Пропонується заочна форма навчання із застосуванням дистанційних навчальних технологій освітннього рівня магістр за спеціальностями: «Прикладна економіка», «Банківська справа», «Фінанси і кредит», «Адміністративний менеджмент»; бакалавр за напрямом — «Фінанси і кредит».

Функціонує друга вища освіта за спеціальностями: «Фінанси» (спеціалізації: «Фінанси підприємства», «Податкова справа», «Страхова справа»); «Банківська справа»; «Міжнародна економіка» (спеціалізація ­— «Митна справа»); «Адміністративний менеджмент»; «Прикладна економіка».

Існує можливість стажування студентів у Франції (Університет Ніцци — Софія Антиполіс).

Здійснюється переддипломна практика для студентів за всіма спеціальностями. Практична підготовка студентів є важливою складовою частиною освітнього процесу і спрямована на оволодіння студентами системою професійних вмінь та навичок, а також первинним досвідом професійної діяльності.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діє аспірантура та докторантура за низкою спеціальностей. Працюють Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями «Економіка та управління національним господарством», «Економічна теорія та історія економічної думки», «Демографія, економіка праці, соціальна економіка та політика», «Гроші, фінанси та кредит».

Видаються Вісник університету, серія «Економіка» і науковий журнал «Соціальна Економіка».

Щорічно факультетом проводяться Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, міжнародні науково-практичні конференції, Internet-конференції, круглі столи за актуальною проблематикою.

Виконуються 5 комплексних науково-дослідних робіт, 4 з яких здійснюються на замовлення держави та фінансуються з коштів державного бюджету.

Студенти залучаються до наукових досліджень, працюючи в Студентському науковому товаристві. Регулярно проводяться університетські, Всеукраїнські конкурси студентських наукових робіт та олімпіади з різних спеціальностей.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua