Номер телефона

(057) 707 52 70



Валентина Григорівна Пасинок

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України

декан факультету

+38 (057) 707-51-05

 

fl@karazin.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті сформувалися наукові школи, у межах яких можна виділити основні напрями лінгвістичних і лінгводидактичних досліджень, що презентують загальні тенденції в розвитку низки наук. Серед них представлені як відносно нові напрями, так і такі, які мають давні традиції (лінгвостилістика, перекладознавство, педагогіка та методика навчання іноземних мов).

На факультеті діє спеціалізована вчена рада Д 64.051.27 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук за спеціальністю 10.02.04 «Германські мови».

Факультет є організатором низки визнаних в Україні та за кордоном конференцій:

• Міжнародна наукова конференція «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»;

• Міжнародний науковий форум «Сучасна англістика та романістика»;

• Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»;

• Міжнародна наукова конференція «Когнітивно-прагматичні дослідження мов професійного спілкування»;

• Наукова конференція германістів «Германістика у ХХІ столітті: когнітивна, соціо- та прагмалінгвістика»;

• Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі»;

• Міжнародна наукова конференція «Сучасні підходи до навчання іноземної мови: шляхи інтеграції школи та ЗВО»;

• Міжвузівська школа-семінар «Нові підходи до вивчення іноземної мови»;

• Міжнародна студентська наукова конференція «Іноземна філологія. Пошук молодих» та інші.

До переліку власних видань факультету належать «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія», міжнародний збірник наукових праць «Когніція. Комунікація. Дискурс», 5 збірників студентських наукових праць щорічно, збірники матеріалів конференцій.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua