Номер телефона

(057) 707 52 70Сергій Дмитрович Литовченко

кандидат історичних наук, доцент

декан факультету

+38 (057) 707-52-70

+38 (057) 707-53-75

history@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання на історичному факультеті передбачає поєднання широкої гуманітарної підготовки з поглибленою спеціалізацією. Студентам пропонується близько 150 навчальних курсів, зокрема:
•    Історія України та країн світу від найдавніших часів до сьогодення;
•    Історія міжнародних відносин, дипломатії, війн та локальних конфліктів;
•    Суспільні, економічні та політичні процеси історичного розвитку країн Західної та Східної Європи, Америки, Азії та, Африки, проблеми євроінтеграції та глобалізації у ХХ — на початку ХХІ століття;
•    Історія світових цивілізацій і релігій, мистецтва і культури від античності до постмодерну;
•    Вітчизняна та світова археологія, польові та камеральні дослідження, аналіз матеріальних пам’яток культури та антикваріату, нумізматика;
•    Історіографія, «бізнес історія», історична антропологія, інтелектуальна, усна та «нова» культурна історія;
•    Джерелознавство, аналіз та критика різноманітних джерел інформації.

Важливим елементом підготовки студента-історика є археологічна, музейно-архівна, краєзнавча та виховна практики.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Історичний факультет є одним з основних центрів підготовки наукової та навчальної літератури. На факультеті видаються такі періодичні видання: Вісник університету, серія «Історія», «Старожитності», «Харківський історіографічний збірник», «Дриновський збірник», «Актуальні питання вітчизняної та всесвітньої історії», «Методичний вісник». Щорічна кількість друкованих праць працівників факультету сягає 100 одиниць.

Студенти історичного є постійними учасниками наукових симпозіумів, конференцій, семінарів та круглих столів, переможцями конкурсів наукових робіт та досліджень у галузі гуманітарного знання.

Діє аспірантура й спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій за спеціальностями «Історія України» та «Всесвітня історія».


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua