Номер телефона

(057) 707 52 70Тетяна Євгеніївна Кагановська

доктор юридичних наук, професор

декан факультету

+380 (66) 076-87-34
+380 (96) 329-91-57

law@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підготовка фахівців на юридичному факультеті проводиться за освітніми програмами «Право» та «Міжнародне право». Для здобувачів вищої освіти освітніх рівнів бакалавр та магістр передбачений вибір спеціалізації за одним з трьох профілів підготовки: державно-правовий, цивільно-правовий, кримінально-правовий. З 2015 року факультет здійснює підготовку фахівців у галузі альтернативного вирішення спорів.

Важливим елементом підготовки правника є навчальна та виробнича практика, яку здобувачі проходять в судах, правоохоронних органах, органах прокуратури, установах Міністерства юстиції України, юридичних департаментах та відділах органів державної влади та місцевого самоврядування, юридичних службах підприємств, установ та організацій.

Здійснюється наукове співробітництво на міжнародному рівні, що сприяє повноцінній підготовці фахівців. Реалізуються міжнародні науково-освітні проекти TEMPUS, ERASMUS MUNDUS та інші, в межах яких відбувається навчання та стажування, відбуваються  відкриті лекції відомих правників з провідних університетів країн Європи та Північної Америки. Студенти факультету мають можливість брати участь у міжнародних науково-практичних заходах.

Співробітники факультету активно працюють над розробкою змістового наповнення правових дисциплін, що викладаються у вищих навчальних закладах, шляхом створення нового покоління підручників, навчально-методичних посібників згідно з вимогами сучасності.

 


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua