Григорій Миколайович Жолткевич

доктор технічних наук, професор

декан факультету

+38 (057) 707-52-70
+38 (057) 707-53-75

math@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчання на факультеті здійснюється за чотирма напрямами двох галузей підготовки: фізико-математичні науки («Математика», «Механіка») і системні науки та кібернетика («Прикладна математика», «Інформатика»).

Студенти факультету отримують фундаментальну математичну освіту протягом перших двох років навчання з подальшою поглибленою підготовкою залежно від обраної спеціальності, спеціалізації і власних інтересів.

Математики роблять акцент на математичний аналіз, диференціальні рівняння, вищу алгебру, математичну фізику, геометрію і топологію, математичну статистику, функціональний аналіз, теорію функцій дійсної і комплексної змінних, гомологічну алгебру.

Механіки займаються моделюванням руху рідини, газу та плазми, що пов’язано із задачами сучасної техніки, матеріалознавства, екології, нано- та біотехнологій, аерокосмічних та біомедичних застосувань. Опановують сучасні пакети прикладних програм для комп’ютерного моделювання складних процесів. Вивчають біомеханіку, що широко застосовується в медицині, спорті та біомедичній інженерії.

Прикладні математики будують моделі фізичних, технічних та фінансово-економічних систем, використовують сучасне програмне забезпечення для розв’язання задач чисельного моделювання, комп’ютерної геометрії, керування системами та процесами. Вчаться створювати розширення та надбудови для систем інженерної комп’ютерної графіки, офісних та спеціалізованих математичних пакетів.

Інформатики вчаться відповідно до міжнародного стандарту підготовки фахівців Computing Curricula–2005. Вони опановують методи аналізу систем спрямованого на пошук можливостей підвищення їх ефективності за рахунок застосування сучасних інформаційних технологій, розробляють програмне забезпечення для локальних комп’ютерів, мобільних пристроїв, комп’ютерних мереж, в тому числі глобальних, і хмарних сервісів. Вони вчаться застосовувати методи математичного та комп’ютерного моделювання процесів і систем у галузях програмної інженерії, природознавства і техніки. Вивчають системне програмування і системи керування базами даних, математичний аналіз комп’ютерних програм, квантову інформатику. Набувають навичок у розробці архітектурних рішень для програмних систем та управління програмними проектами.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Діє аспірантура за низкою спеціальностей. Працюють Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій за спеціальностями: «Математичний аналіз», «Геометрія і топологія», «Диференційні рівняння», «Математична фізика» та «Математичне моделювання та обчислювальні методи», «Інформаційні технології»..

Видається Вісник університету, серія «Математика, прикладна математика і механіка» та серія «Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління», що є фаховими.

Вчені механіко-математичного факультету мають вагомі доробки у різних галузях математики, є засновниками багатьох наукових шкіл Харкова, Києва, Санкт-Петербурга та інших міст.

На факультеті успішно працює Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених. Студенти вже з молодших курсів мають змогу займатися науково-дослідною роботою, брати участь у наукових конференціях та публікувати свої наукові праці. Наслідком цього є успішна участь студентів факультету в національних конкурсах наукових робіт, національних і міжнародних змаганнях з математики, механіки та програмування.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua