Руслан Володимирович Вовк

доктор фізико-математичних наук, професор

декан факультету

+38 (057) 707-54-19

physics@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

До переліку дисциплін професійної підготовки студентів входять, зокрема, курси загальної фізики, теоретичної фізики, вищої математики, інформатики і програмування, комп’ютерного моделювання, використання комп’ютерних технологій у наукових дослідженнях, спеціальні курси випускаючих кафедр тощо.

Базами виробничої та переддипломної практик є Фізико-технічний інститут низьких температур імені Б. І. Вєркіна НАН України, ННЦ «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України, НТК «Інститут монокристалів» НАН України, Інститут радіофізики і електроніки імені В. Я. Усикова НАН України, Науково-дослідний інститут астрономії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Миколаївська астрономічна обсерваторія, Кримська астрофізична обсерваторія.

Кращі студенти отримують Президентську стипендію, стипендії благодійних фондів, зокрема фонду Ю. Сапронова, фонду І. Є. Тарапова, а також іменні стипендії: імені академіка І. М. Ліфшиця, імені академіка М. П. Барабашова. У рамках співробітництва з університетами Дуйсбург-Ессена і Бохума (Німеччина) студенти мають можливість одержувати стипендію фонду Леонарда Ейлера (Німецька служба академічних обмінів DAAD), а також стипендії інших міжнародних фондів.

Висока якість підготовки студентів фізичного факультету підтверджується перемогами на престижних олімпіадах із фізики, астрономії та астрофізики, теоретичної механіки, успішними виступами на конкурсі студентських наукових робіт, студентському турнірі фізиків.

Випускники факультету одержують кваліфікацію наукового співробітника (фізика, астрономія), викладача університетів та вищих навчальних закладів. За бажанням студенти фізичного факультету мають можливість одержати додаткову кваліфікацію вчителя фізики та математики.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працює Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій.

Видається Вісник університету, серія «Фізика».

На факультеті були засновані й активно розвиваються декілька всесвітньо відомих наукових шкіл, а саме: теоретичної фізики, фізики твердого тіла, фізики низьких температур, магнетизму, фізики реального кристала, фізичної оптики, фізики Сонячної системи. Засновниками наукової школи теоретичної фізики в Харківському університеті були видатні вчені — лауреат Нобелівської та Ленінської премій, академік Л. Д. Ландау та лауреат Ленінської премії, академік І. М. Ліфшиць.

Сьогодні в центрі уваги дослідників факультету такі наукові напрямки: квантова теорія поля, теорія гравітації, теорія конденсованого стану речовини, невпорядковані системи, нелінійна фізика, мезоскопіка, спінтроніка, магноніка, сучасні проблеми надпровідності та високотемпературної надпровідності, теплофізичні та механічні властивості металів і конструкційних матеріалів при низьких температурах для потреб нової техніки, низьковимірні магнітні та нормальні наносистеми, зокрема вуглецеві та напівпровідникові нанотрубки — перспективні матеріали сучасних нанотехнологій, магнетизм ультрамалих частинок та багатошарових тонких плівок, властивості фрустрованих магнітних та електричних систем, лазерна фізика, оптичні ефекти у нанорозмірних металевих плівках, механізми масопереносу в дефектних кристалах, механічні, дифузійні та релаксаційні властивості твердих тіл із різною дефектною структурою.

До практичних розробок факультету останнього часу слід віднести метод вимірювань показників заломлення діелектриків за допомогою фотоіндукованих періодичних структур, метод імплантації наночастинок срібла в оптичне кварцове скло під дією інфрачервоного пучка CO2-лазера, нові сучасні технології (кріохімічна та радіаційно-термічна) одержання дрібнодисперсних феритових порошків, призначених для здійснення високощільного магнітного запису, метод керованої вакуумної термічної обробки сталевих виробів тощо.

Розробки в галузі фізики біоматеріалів і медичного матеріалознавства стали підґрунтям для створення унікальних імплантаційних кальцій-фосфатних наноматеріалів, які за своїм складом, морфологією та структурою близькі до мінеральної складової твердої тканини хребетних. Післяопераційні дослідження показали, що створені біоматеріали є високоефективними штучними замінниками кістки та придатні для широкого клінічного застосування.

Розвиток наукових досліджень на факультеті обумовив відкриття нових спеціальності «Фізика конденсованого стану» та спеціалізацій «Космічна інформатика», «Магнетизм нанорозмірних систем», «Фізичні процеси в біоматеріалах», «Фізика нанокристалів і наноструктур».

Одержано гранти для наукової роботи та співпраці з науково-дослідним центром «Демокрітос» (м. Афіни, Греція), Брайтонським університетом, університетом Ексетера (Велика Британія), Фридріх Шиллер-університетом (Йєна, Німеччина), грант 823Г/22-13 Armory Research Laboratory (США). Студенти також проходять наукове стажування в CeNIDE (Центр наноінтеграції та біоматеріалів) при університеті Дуйсбург-Ессена (Німеччина), Інституті низьких температур та структурних досліджень Польської Академії наук (м. Вроцлав), Інституті фізики Університету імені П. Й. Шафарика (Кошице, Словаччина).


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua