Сергій Миколайович Шульга

доктор фізико-математичних наук, професор

декан факультету

+38 (057) 707-54-62

+38 (057) 707-55-51

radiophysics@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів за спеціальностями 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітня програма: «радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи») та 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (освітня програма: «біомедична електроніка та комп’ютерні системи») термін навчання — 4 роки та магістрів за спеціальностями 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітні програми: «радіофізика і електроніка» та «біофізика») та 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (освітня програма: фізична та біомедична електроніка).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працюють дві Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій зі спеціальностей: «Астрофізика, радіоастрономія», «Фізика приладів, елементів і систем» і «Радіофізика, фізико-математичні науки», «Біофізика».

Видається два Вісники університету: серія «Радіофізика і електроніка» та Біофізичний вісник.

Проводиться 5 регулярних міжнародних фахових конференцій.

Спільною працею вчених факультету розроблено багато наукових приладів: вимірювальна апаратура в міліметровому і субміліметровому діапазоні довжин хвиль, газорозрядні субміліметрові лазери, інтерферометри для діагностики високотемпературної плазми в термоядерних установках на основі газорозрядних і оптично накачуваних субміліметрових лазерів, пондеромоторні і градієнтні вимірники потужності і енергії лазерного випромінювання, високочутливі магнітодіодні структури, прилади неруйнівного контролю газового наповнення ламп накачування, генератор дифракційного випромінювання з унікальними спектральними характеристиками, установки для радіоспектроскопічних досліджень біологічних систем, система неінвазійного контролю параметрів гемодинаміки та параметрів крові тощо.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua