Сергій Миколайович Шульга

доктор фізико-математичних наук, професор

декан факультету

+380 (67) 983-30-77 (телеграм, вайбер, WhatsApp)
 +380 (66) 884-99-31 (телеграм, вайбер, WhatsApp)

radiophysics@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів за спеціальностями 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітня програма «Радіофізика, біофізика та комп’ютерні системи»), 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (освітня програма «Біомедична електроніка та комп’ютерні системи») та 126 «Інформаційні системи та технології» (освітня програма «Інформаційні технології керування складними системами») термін навчання — 4 роки та магістрів за спеціальностями 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» (освітні програми «Радіофізика і електроніка» та «Біофізика») та 153 «Мікро- та наносистемна техніка» (освітня програма «Фізична та біомедична електроніка»).

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працюють дві докторські спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій зі спеціальностей: «Астрофізика, радіоастрономія», «Фізика приладів, елементів і систем»,«Радіофізика», «Біофізика» в галузі фізико-математичних наук. Видаються фахові наукові журнали «Біофізичний вісник» та «Вісник ХНУ: серія Радіофізика».

Факультет організує та проводить 5 регулярних міжнародних фахових конференцій.

Спільною працею вчених факультету розроблено багато наукових приладів: вимірювальна апаратура в міліметровому і субміліметровому діапазоні довжин хвиль, газорозрядні субміліметрові лазери, інтерферометри для діагностики високотемпературної плазми в термоядерних установках на основі газорозрядних і оптично накачуваних субміліметрових лазерів, пондеромоторні і градієнтні вимірники потужності і енергії лазерного випромінювання, високочутливі магнітодіодні структури, прилади неруйнівного контролю газового наповнення ламп накачування, генератор дифракційного випромінювання з унікальними спектральними характеристиками, установки для радіоспектроскопічних досліджень біологічних систем, система неінвазійного контролю параметрів гемодинаміки та параметрів крові тощо.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua