Сергій Миколайович Шульга

доктор фізико-математичних наук, професор

декан факультету

+38 (057) 707-52-70
+38 (057) 707-53-75

radiophysics@karazin.ua

НАВЧАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ

На факультеті ведеться підготовка бакалаврів з прикладної фізики та електроніки (термін навчання — 4 роки), спеціалістів з радіофізики та електроніки, фізичної і біомедичної електроніки та магістрів з радіофізики та електроніки за спеціалізаціями в таких галузях: теоретична радіофізика; квантова радіофізика; радіофізичні вимірювання; фізична і біомедична електроніка та комплексні інформаційні технології; фізика надвисоких частот; космічна радіофізика; радіоастрономія; антени і розповсюдження радіохвиль; а також спеціалістів і магістрів з біологічної фізики за спеціалізаціями в таких галузях: молекулярна біофізика та прикладна біофізика.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Працює Спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій зі спеціальностей: «Астрофізика, радіоастрономія», «Фізика приладів, елементів і систем» і «Радіофізика, фізико-математичні науки», «Біофізика».

Видається Вісник університету, серія «Радіофізика і електроніка», Біофізичний вісник.

Проводиться 5 регулярних міжнародних фахових конференцій.

Спільною працею вчених факультету розроблено багато наукових приладів: вимірювальна апаратура в міліметровому і субміліметровому діапазоні довжин хвиль, газорозрядні субміліметрові лазери, інтерферометри для діагностики високотемпературної плазми в термоядерних установках на основі газорозрядних і оптично накачуваних субміліметрових лазерів, пондеромоторні і градієнтні вимірники потужності і енергії лазерного випромінювання, високочутливі магнітодіодні структури, прилади неруйнівного контролю газового наповнення ламп накачування, генератор дифракційного випромінювання з унікальними спектральними характеристиками, установки для радіоспектроскопічних досліджень біологічних систем, система неінвазійного контролю параметрів гемодинаміки та параметрів крові тощо.


Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua