• Колесо фортуни
  • Питання та відповіді
  • Вступна кампанія
  • Про університет
  • Факультети
  • Напрями підготовки

Вступна кампанія–2015: особливості та новації

09 липня 2015 року Автор: Валерія Харченко

Серед нововведень вступної кампанії–2015 — новий підхід до обчислення конкурсного бала, пріоритетність заяв, автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця держзамовлення

Цьогорічна вступна кампанія має низку суттєвих відмінностей порівняно з попередніми роками — новий підхід до обчислення конкурсного бала, пріоритетність (рейтингування) поданих заяв, автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення.

Обчислення конкурсного бала

Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів (балів вступних екзаменів) відповідного рівня, середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення), помножених на вагові коефіцієнти, та додаткових балів.

Відповідно до нового Закону України «Про вищу освіту» кожен вищий навчальний заклад самостійно формує конкурсний бал вступника, однак, має зважати на загальні правила. Зокрема, вага кожного сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання має становити не менше 20 відсотків конкурсного бала (ваговий коефіцієнт не менше 0,2), вага середнього бала атестата — від 0 до 10 відсотків конкурсного бала (ваговий коефіцієнт від 0 до 0,1), вага бала за конкурс творчих або фізичних здібностей (у разі його проведення) — не більш ніж 25 відсотків конкурсного бала (ваговий коефіцієнт не більше 0,25). Сума коефіцієнтів має дорівнювати одиниці. Таким чином, абітурієнт може отримати 210 максимально можливих конкурсних балів.

До 10 додаткових балів, вага яких становить 5% конкурсного бала, нараховуються:

  • призерам (особам, нагородженим дипломами І–ІІІ ступенів) ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких має найбільший ваговий коефіцієнт вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами;
  • призерам ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України відповідно до секції, за якою вступник брав участь у конкурсі-захисті;
  • особам з числа професійно орієнтованої молоді, які в рік вступу закінчили підготовчі курси Центру довузівської освіти університету, при вступі на природничо-математичні та інженерно-технічні напрямки підготовки. Зокрема, за результатами підсумкової атестації по закінченню підготовчих курсів слухачі можуть отримати з української мови та літератури до 60 балів, з інших загальноосвітніх предметів — до 70 балів з кожного.

Слід зауважити, що результати творчого конкурсу оцінюються за 200-бальною шкалою окремо за кожну сесію творчого конкурсу, яких не може бути більше ніж три. Однак оцінка за творчий конкурс обчислюється як середнє арифметичне отриманих балів за кожну сесію конкурсу, до якого також буде застосовано відповідний коефіцієнт.

Введення коефіцієнтів під час обчислення конкурсного бала дозволить абітурієнту, який має більшу кількість балів з профільного предмету, посісти вище місце у рейтингу.

Пріоритетність (рейтингування) поданих заяв

Цього року абітурієнти для участі у конкурсному відборі можуть подати максимум 15 заяв: не більше ніж три у кожному з п’яти обраних вищих навчальних закладів України. Кожній із них вступник має присвоїти показник пріоритетності, виражений числами від 1 до 15, де 1 — це показник найбільшої пріоритетності заяви, 15 — найнижчої, що демонструє рівень зацікавлення абітурієнта місцем навчання та обраними спеціальностями. Показник пріоритетності визначається лише один раз і не може бути змінений протягом вступної кампанії.

Проте існує один виняток. У випадку, якщо вступник бере участь у конкурсному відборі за цільовим направленням, цій заяві встановлюється найвищий пріоритет. Крім того, визначено, що абітурієнт у рік вступу має право скористатися цільовим направленням один раз.

Автоматизована система надання рекомендацій до зарахування на місця державного замовлення

Цього року рейтингові списки будуть формуватися приймальною комісією з урахуванням показників пріоритетності. Це дозволить вирішити проблему з одночасним потраплянням абітурієнта до багатьох списків, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення, в межах одного чи кількох вищих навчальних закладів, спростить процедуру зарахування, яка тепер відбуватиметься в один етап. Таким чином, лише той абітурієнт отримає рекомендацію до зарахування на місця за державним замовленням, який вкаже вищий показник пріоритетності, однак, за умови, що це дозволяє конкурсний бал.

У разі, якщо абітурієнт не подасть оригінали документів у приймальну комісію університету до 8 серпня 2015 року, рекомендації до зарахування на вакантні місця державного замовлення надаватимуться вступникам із числа рекомендованих до зарахування на навчання за кошти фізичних і юридичних осіб, які виконали умови до зарахування та мають найвищий конкурсний бал.

Більш детальну інформацію щодо новацій вступної кампанії 2015 року, а також інфографіку із конкретними прикладами підготовлено Громадянською мережею ОПОРА, зокрема Ольгою Стрелюк та Наталією Радиш.

0

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua