• Колесо фортуни
  • Питання та відповіді
  • Вступна кампанія
  • Про університет
  • Факультети
  • Напрями підготовки

«Перехресний вступ»: можливість здобувати дві професії одночасно

23 травня 2016 року Автор: Вікторія Бондаренко

Каразінський надає ще більше можливостей для самовдосконалення, професійного розвитку, успішного працевлаштування та кар’єрного зросту

Каразінський університет забезпечує високоякісну класичну освіту й водночас відповідає сучасним викликам ринку праці. Дотримуючись кращих європейських традицій, він підтримує систему «перехресного вступу», яка надає студентам можливість здобувати дві професії одночасно або поглиблювати свої знання з певного фаху.

Студент, який успішно завершив перший курс, може вступити на навчання за іншою освітньою програмою, при чому одразу на другий курс, за умови наявності вакантних місць. Якщо перша освіта здобувається на денній формі, то друга буде за заочною і навпаки. Ця практика розповсюджується на представників усіх курсів бакалаврату і реалізується на контрактній основі.

Якщо студент вже має базову вищу освіту за певною освітньою програмою і, відповідно, диплом бакалавра, то він може, окрім продовження навчання за цим фахом, паралельно вступити до магістратури чи спеціалітету за будь-якою іншою програмою, незалежно від попередньої. Зарахування здійснюється за умови успішного складання додаткових іспитів і з урахуванням середнього бала додатка до диплома бакалавра. Здобуття другої вищої освіти здійснюється за відмінною від першої програми формою і на контрактній основі.

Загалом університет здійснює підготовку фахівців за 63 бакалаврськими та 70 магістерськими програмами, певна частина дисциплін виклададається дистанційно — за допомогою інтернет-технологій.

Каразінський університет надає ще більше можливостей для самовдосконалення, професійного розвитку, успішного працевлаштування та кар’єрного зросту.

0

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: +38 (057) 707-52-70
Довідкова, тел: +38 (057) 707-55-00
Факс: +38 (057) 705-02-41
E-mail: info@karazin.ua