• Колесо фортуни
 • Питання та відповіді
 • Вступна кампанія
 • Про університет
 • Факультети
 • Напрями підготовки

Початок реєстрації на МКТ і МТНК для здобуття ступеня магістра

24 червня 2022 року Автор:

Для вступу на навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти реєстрація вступників для проходження магістерського комплексного тесту (МКТ) та/або магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) розпочинається 27 червня 2022 року та закінчується о 18:00 18 липня 2022 року.

Магістерський комплексний тест (МКТ) є необхідним для вступу на навчання за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право».

Крім того, для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра зі спеціальностей 081 «Право» або 293 «Міжнародне право» напрямів 6.030401 «Правознавство», 6.030202 «Міжнародне право».

Магістерський тест навчальної компетентності (МТНК) потрібно складати для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини» (крім спеціальності 293 «Міжнародне право»).

Вступник у відведені для реєстрації терміни повинен надіслати на електронну адресу відбіркової комісії факультету/навчально-наукового інституту, куди має намір вступати, скановані копії (фотокопії):

 • заповненої заяви-анкети з інформацією, необхідною для оформлення екзаменаційного листка;
 • документа, що посвідчує особу;
 • облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків);
 • документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень), це для осіб, які його завершили;
 • медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності створення особливих умов для проходження тестування);
 • довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в рік вступу (лише для осіб, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти), у довідці обов’язково повинні бути вказані реквізити (серія та номер) документа, на підставі якого відбувався вступ.

У темі електронного листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (за наявності).

У тексті листа вступник обов’язково зазначає прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) та номер облікової картки платника податків (за наявності).

За посиланням — номери телефонів відбіркових комісій, за якими можна отримати консультацію.

0

Ми у соціальних мережах:

Абітурієнт
Каразiнського унiверситету
Харківський національний університет
імені Василя Назаровича Каразіна
Адреса: майдан Свободи, 4, 61022, Харків
Приймальна комісія: vstup@karazin.ua
Відповідальний секретар: +38 (098) 287-51-61
E-mail: info@karazin.ua