• Проф. тест
  • Call-центр
  • Колесо фортуни
  • Питання та відповіді
  • Вступна кампанія
  • Про університет
  • Факультети
  • Напрями підготовки

Написання мотиваційного листа

10 червня 2022 року Автор: Маргарита Мороз

Написання та подання мотиваційного листа стало особливістю цьогорічної вступної кампанії. Роз’яснюємо основні вимоги й особливості його написання.

Що таке мотиваційний лист?

Це ваша можливість презентувати себе у письмово викладеній інформації, написати про особисту зацікавленість у вступі до Каразінського університету на бажану спеціальність. Окрім мотивації, доцільно описати ваші очікування, досягнення у навчальній та інших видах діяльності, сильні та слабкі сторони.

Для чого він потрібен?

Мотиваційні листи буде використано для рейтингування вступників за умови збігу конкурсних балів або для конкурсного відбору вступників відповідно до Правил прийому.

З яких частин складається мотиваційний лист?

Структура мотиваційного листа є досить простою. Він має містити такі складники:

• «шапка» листа (звернення на ім’я ректора Каразінського університету, зазначення контактних даних вступника та шанобливе звертання);

• вступ (мета написання мотиваційного листа);

• основна частина (викладення мотивів, що спонукали вас до обрання конкретної спеціальності);

• висновки та подяка.

Рекомендований обсяг мотиваційного листа становить 200–400 слів.

Більше можна дізнатися на майстер-класі з написання мотиваційного листа від Каразінського у відео за посиланням (1:07:00–1:24:56).

Офіційні вимоги до мотиваційних листів вступників на навчання до Каразінського університету за посиланням.

0