Університет приймає на навчання для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра, за спорідненою або іншою спеціальністю. Абітурієнти можуть вступити на навчання за денною чи заочною формою на другий курс з терміном навчання 3 роки або на третій курс з терміном навчання 2 роки на вакантні місця.

Під час вступу абітурієнт повинен скласти фаховий іспит. Випробування проводяться в письмовій формі, а деякі у формі співбесіди. Усі деталі містяться в додатку 2 до Правил прийому.

Програми фахових випробувань розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів й оприлюднюються на сайті «Абітурієнт Каразінського» та у відбіркових комісіях.

Дізнатися більше