Комплексний екзамен — форма вступного випробування для вступу на основі здобутого ступеня, що проводиться у формі письмових відповідей на питання екзаменаційних білетів, складених відповідно до навчальних програм.

Кількість балів вступного випробування оцінюється за 5-бальною шкалою.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів зі вступного випробування складає не менше 3.

Дізнатися більше