Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім випадків зазначених у Правилах прийому, з 29 липня до 23 серпня подають заяви тільки в електронній формі.

Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

В університеті працює консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, завантаження додатку до атестата.

Для реалізації права на вступ за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в університеті та/або квотою-1 (за умови наявності хоча б одного сертифікату ЗНО) вступник перед поданням заяви в електронній формі особисто подає підтвердні документи до приймальної комісії.

Дізнатися більше