Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі, або право на зарахування за квотами-1, з 12 по 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

В університеті працює консультаційний центр для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Абітурієнти можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяви в електронній формі, завантаження додатку до атестату.

Вступники на основі повної загальної середньої освіти, які мають спеціальні умови щодо участі в конкурсному відборі, або право на зарахування за квотами-1, і бажають скористатися цими правами, подають заяви в паперовій формі.

Усі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто.

Дізнатися більше