Опис програми
Програма передбачає поглиблене вивчення фундаментальних математичних дисциплін, зокрема геометрії й алгебри, математичного, функціонального, комплексного аналізу, вивчення курсу фізики, інформаційних технологій, забезпечує формування у студентів компетентнісного підходу до організації освітнього процесу, уміння використовувати сучасні педагогічні, психологічні технології для виховання у школярів особистісних якостей. В обов’язкових і вибіркових курсах надається можливість всеохопно розглянути елементарну математику з точки зору вищої, як складову частину вивчення природничих явищ.
Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 140
x0.5
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Фізика або Географія, або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1