Опис програми

Випускники освітьної програми «Інформатика» стають висококвалiфiкованими фахiвцями з проектування прикладних програмних продуктів та технічних засобів їх верифікації, адміністрування, впровадження, експлуатації, автоматизації для рiзноманiтних галузей науки та промисловості, операційних та експертних систем, комп’ютерних мереж, засобів захисту iнформацiї в різних галузях суспільної діяльності, обробки iнформацiї, створення баз даних та баз знань. Вони здатні створювати та експлуатувати комп’ютернi й комп’ютеризованi системи щодо управління органiзацiйних, технiчних i органiзацiйно-технiчних суб’єктiв та об’єктiв. У процесі навчання студенти отримують розширену підготовку в області програмування на різних мовах (C, C++, C #, java, PHP).

Студенти отримують знання з мов програмування і засобів налагодження програм для вбудованих систем. Важливою частиною навчання є архітектура квантових ПК, мереж, вбудованих мікропроцесорних систем, основних сімейств мікроконтролерів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.