Опис програми

Програма допоможе засвоїти засади компʼютерних наук, а також необхідні для цього розділи математики, отримати уявлення про сфери застосування компʼютерних наук, набути навичок у розробці алгоритмів і обґрунтуванні їх коректності та оцінці їх складності, набути навичок у розробці баз даних, навчитися використовувати стандарти специфікації програмних систем і обчислювальних процесів, ознайомитись з методами розробки інформаційних систем і програмного забезпечення, їх архитектурними стилями, опанувати мови програмування C, C++, Java, JS, C#, Python, Prolog, Haskell тощо, познайомитися з методами управління програмними проектами. Програма також передбачає поглиблене вивчення аноглійської мови за фахом, проходження навчальної практики в компаніях і установах, що спеціалізуються у сфері розробки програмних систем і досліджень у галузі компʼютерних наук і інформаційних технологій.

Після завершення підготовки за програмою випускник має можливість продовжити навчання на другому (магістерському рівні вищої освіти, працювати у компаніях, що спеціалізуються на розробці програмного забезпечення, інформаційних систем, надання інформаційних послуг, в організаціях, що проводять дослідження у галузі компʼютерних наук і інформаційних технологій, а також у підрозділах, що забезпечують експлуатацію інформаційних систем усіх видів установ і організацій на посадах молодшого розробника, молодшого фахівця з якості програмного забезпечення, стажиста дослідника.

В процесі підготовки за програмою студент набуває здатностей: аналізувати специфікації вимог до інформаційних і програмних систем, формалізувати ці вимоги, обирати шаблони проектування для реалізації компонентів інформаційних і програмних систем, аналізувати ефективність обраних проектних рішень, реалізувати компоненти інформаційних і програмних систем, спираючись на сучасні інформаційні технології, застосовувати математичні і експерементальні методи дослідження інформаційних і програмних систем і їх компонентів.

Підготовка за програмою здійснюється як у традиційній формі — лекції, практичні і лабораторні заняття — так і в формі навчальних проектів. Для цього використовуються програмні інструменти типу GitHab і GitLab. Студенти третього і четвертого років підготовки залучаються до участі у науково-дослідних проектах і проектах розробки, що ведуться викладачами кафедри теоретичної і прикладної інформатики.

У ході підготовки за програмою студенти отримують можливість участі у програмах академічної мобільності Erasmus+ з університетами Польщі (Університет імені М. Коперника, м. Торунь), Франції (Університет Ніцци-Софії Антиполіс), Іспанії (Університет Мурсії) та інших.

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 130
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Фізика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ вищої математики (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 130
x0.5
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Фізика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Фаховий екзамен з основ вищої математики (письмово)
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування