Опис програми

Мікросистемна техніка — науково-технічний напрям, метою якого є створення в обмеженому обсязі твердого тіла або на його поверхні мікросистем, що представляють собою впорядковані композиції областей із заданим складом, структурою і геометрією, статична чи динамічна сукупність яких забезпечує реалізацію процесів генерації, перетворення, передачі енергії та руху в інтеграції з процесами сприйняття, обробки, трансляції та зберігання інформації при виконанні запрограмованих операцій і дій у необхідних умовах експлуатації із заданими функціональними, енергетичними, тимчасовими і надійнісними показниками.

Наносистемна техніка — сукупність методів моделювання, проектування і конструювання виробів різного функціонального призначення, у тому числі наноматеріалів, мікро- і наносистем із широким використанням квантово-розмірних, кооперативно-синергетичних та інших явищ, ефектів і процесів, що проявляються в умовах матеріальних об’єктів з нанометричними характеристичними розмірами елементів.

Передумови для вступу
Інформація оновлюється.