Опис програми

Мікросистемна техніка — науково-технічний напрям, метою якого є створення в обмеженому обсязі твердого тіла або на його поверхні мікросистем, що представляють собою впорядковані композиції областей із заданим складом, структурою і геометрією, статична чи динамічна сукупність яких забезпечує реалізацію процесів генерації, перетворення, передачі енергії та руху в інтеграції з процесами сприйняття, обробки, трансляції та зберігання інформації при виконанні запрограмованих операцій і дій у необхідних умовах експлуатації із заданими функціональними, енергетичними, тимчасовими і надійнісними показниками.

Наносистемна техніка — сукупність методів моделювання, проектування і конструювання виробів різного функціонального призначення, у тому числі наноматеріалів, мікро- і наносистем із широким використанням квантово-розмірних, кооперативно-синергетичних та інших явищ, ефектів і процесів, що проявляються в умовах матеріальних об’єктів з нанометричними характеристичними розмірами елементів.

Передумови для вступу
    Я маю
Математика
Мінімальний бал 100
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Фізика або Іноземна мова
Мінімальний бал 100
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Українська мова та література
Мінімальний бал 100
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2017, 2018 та 2019 роках, крім оцінок з іноземної мови. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Фаховий екзамен з фізики (письмово)
Диплом молодшого спеціаліста або молодшого бакалавра
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування