Опис програми

Прикладна лінгвістика оперує новітніми засобами обробки інформації, суто лінгвістичними й математичними методами дослідження. Підготовка студентів у цьому напрямі пов’язана із освоєнням проблем штучного інтелекту, лінгвістичного програмування, техніки комп’ютерної лексикографії, специфіки сучасного машинного перекладу, структури автоматичних систем тощо.

Прикладна лiнгвiстика включає, зокрема, такi частковi завдання, як машинний переклад, машинне реферування рiзномовних текстiв, природномовний iнтерфейс (спiлкування) з ПК та автоматизацiю лiнгвiстичних дослiджень.

Передумови для вступу
    Я маю
Іноземна мова
Мінімальний бал 110
x0.4
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Українська мова та література
Мінімальний бал 110
x0.3
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Історія України або Географія
Мінімальний бал 110
x0.2
Вступники подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, видані у 2016, 2017 або 2018 роках, крім оцінок з іноземної мови. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише з сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року.
Атестат про повну загальну середню освіту
x0.1
Диплом бакалавра або спеціаліста або магістра
Фахове випробування